Zadania Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám pošlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie ľahké skúste generátor zadaní.

Stránky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-110]  [111-120]  [aktuálna]  [131-140]  [141-150]  [151-200]  [201-242]

Poradie:121
Autor: Juraj Pupák
Program: Objemihl.pas
Súbor exe: Objemihl.exe

Program vyžiada rozmery ihlanu a vypočíta jeho objem.Poradie:122
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Obrat_text.pas
Súbor exe: Obrat_text.exe

Slovo zapísané odzadu.Poradie:123
Program: Odzadus.pas
Súbor exe: Odzadus.exe

Zadané číslo (reťazec) vypíše odzadu.Poradie:124
Autor: Juraj Pupák
Program: Opgula.pas
Súbor exe: Opgula.exe

Program vypočíta objem a povrch guľe.Poradie:125
valec.pngAutor: Juraj Pupák
Program: Opvalec.pas
Súbor exe: Opvalec.exe

Program vypočíta povrch a objem valca.
Pre výpočet objemu válca platí vzťah π·r²·v
Pre výpočet povrchu válca platí vzťah 2·π·r·(r+v)

Pričom:
- r je polomer válca
- v je výška válca
- π je Ludolfovo číslo 3.14159

Program na výpočet π nájdete tu Pi.pasPoradie:126
Program: Otoc.pas
Súbor exe: Otoc.exe

Otočí číslo naopak.Poradie:127
Autor: mersi
Program: Par_nepar.pas
Súbor exe: Par_nepar.exe
Vývoják: Par_nepar.jpg

Program pre načítanie N čísel a ich následne vypísanie v tabuľke. Záporné nepárne, záporné párne, kladné párne, kladné nepárne.Poradie:128
Program: Parne.pas
Súbor exe: Parne.exe

Vypíše všetky párne celé čísla z intervalu (a,b).Poradie:129
Program: Parne2.pas
Súbor exe: Parne2.exe

Vypíše všetky párne čísla z intervalu (a,b). Nepoužíva FOR.Poradie:130
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Pas_trojuholnik.pas
Súbor exe: Pas_trojuholnik.exe

Vykreslí Pascalov trojuholník.


Stránky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-110]  [111-120]  [aktuálna]  [131-140]  [141-150]  [151-200]  [201-242]