Display histogram with 50 columns

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Histogram.pas
File exe: Histogram.exe

Program generate array of 50 number from interval <1,20>. Program print histogram 50 columns of char *, every column is high like is a number. Don't use GotoXY, assume that number are correct.
{ HISTO.PAS               Copyright (c) Jan Benkovic }
{ Dane je 50 prvkove pole z intervalu <1,20>. Napiste program,   }
{ ktory vytlaci histogram : 50 stlpcov zo znakov *, pricom kazdy  }
{ stlpec je vysoky podla prislusnej hodnoty v poli.         }
{ Nepouzivajte GotoXY, predpokladajme ze hodnoty su korektne.    }
{                                  }
{ Datum:12.04.2002               http://www.trsek.com }
 
uses crt;
 
var
 pole : array[1..50] of byte;
 a,b : byte;
 
begin
 clrscr;
 randomize;
 
 { vygeneruje pole hviezdiciek }
 for a:= 1 to 50 do
  pole[a]:=random(20)+1;
 
 { vykresli pole hviezdiciek }
 for a:= 20 downto 1 do
 begin
  for b:= 1 to 50 do
  begin
   if pole[b]>=a then Write('*')
   else Write(' ');
  end;
  Writeln;
 end;
 
 readkey;
end.