Program vypíše na obrazovku N načítaných celých čísel

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Maxmin.pas
File exe: Maxmin.exe

Program vypíše na obrazovku N načítaných celých čísel tak, že každé vypíše do jednoho riadku a ku každému číslu, ktoré je lokálnym minimom, pripíše znak -. Ak je číslo lokálnym maximom pripíše k nemu znak +.
{ MAXMIN.PAS               Copyright (c) Jan Benkovic }
{ Napiste progam, ktory vypise na obrazovku N nacitanych celych   }
{ cisel tak, ze kazde vypise do jedneho riadku a ku kazdemu cislu, }
{ ktore je lakolnym minimom, pripise znak -. Ak je cislo lokalnym  }
{ maximom pripise k nemu znak +.                  }
{                                  }
{ Datum:12.04.2002               http://www.trsek.com }
 
const
 N = 255;
 
var
 pole : array[0..N] of byte;
 a : byte;
 
begin
 randomize;
 for a:= 1 to N do
  pole[a]:=random(255);
 
 for a:= 1 to N-1 do
 begin
  if (a<>1) or (a<>N-1) then
   if (pole[a]>pole[a+1]) and (pole[a]>pole[a-1]) then
     Writeln(pole[a],' +')
   else if (pole[a]<pole[a+1]) and (pole[a]<pole[a-1]) then
       Writeln(pole[a],' -')
     else
       Writeln(pole[a]);
 end;
 
 readln;
end.