Program na hratie hry oko s počítačom

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)
oko.pngAuthor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Oko.pas
File exe: Oko.exe
need: Oko.dat

Program na hratie hry oko s počítačom.

Po začatí hry sa zobrazia karty. Vľavo hore je karta hráča, pravo hore je obrátená karta počítača, vľavo dole je tiež obrátená karta počítača 2 a vpravo dole je miesto pre karty banku. V strede je kopa a vrchná karta je obrátená. Pri každej katre sa nachádzajú kontá a vsadené čiastky hráčov.

Po odklepnutí si hráč môže vsadiť. Pri nesprávnom zadaní vsadenej čiatky, alebo po odklepnutí bez napísania nejakej čiastky sa program sám vypne. Maximálna hodnota vsadenia je určená buď hráčovým kontom, alebo kontom Banku, ktoré sa delí 3 aby každý hráč mohol vsadit rovnakú čiastku. Po vsadení program čaká na stlačenie 'a' alebo 'n' pre ťahanie ďalšej karty, alebo prestanie ťahania. Po stopnutí ťahania pokračuje hráč stláčaním akejkoľvek klávesy. Teraz si potiahne počítač a Bank.

Nakoniec hra vyhodnotí kto vyhral a máte možnosť buď pokračovať, alebo hru ukončiť 'Esc', alebo kliknutím na koniec. Hra bude pokračovať pokiaľ niekto z hráčov nedosiahne nulu, alebo bank bude mať nulu. Ostatná časť hry ostáva rovnaká ako pri normálnom OKU.

Pri tejto verzii sa vynechali veci ako ČERVENÁ SEDMA a TRI SEDMIČKY, ktoré môžu byť neskôr dodané navyše v novších verziách.

{ OKO.PAS                Copyright (c) Jan Benkovic }
{ Program na hratie hry oko s pocitacom.              }
{                                  }
{ Po zacati hry sa zobrazia karty. Vlavo hore je karta hraca, pravo }
{ hore je obratena karta pocitaca, vlavo dole je ties obratena karta}
{ pocitaca 2 a pravo dole je miesto pre karty banku. V strede je  }
{ kopa a vrchna karta je obratena. Pri kazdej katre sa nachadzaju  }
{ konta a vsadene ciastky hracov. Po odklepnuti si hrac moze vsadit.}
{ Pri nespravnom zadani vsadenej ciatky, alebo po odklepnuti bez  }
{ napisania nejakej ciastky sa program sam vypne. Maximalna hodnota }
{ vsadenia je urcena bud hracovym kontom, alebo kontom Banku, ktore }
{ sa deli 3 aby kazdi hrac mohol vsadit rovanku ciastku. Po vsadeni }
{ program caka na stlacenie 'a' alebo 'n' pre tahanie dalsej karty, }
{ alebo prestanie tahania. Po stopnuti tahania pokracuje hrac    }
{ stlacanim akejkolvek klavesi. Teraz si potiahne pocitac a Bank.  }
{ Nakoniec hra vyhodnoti kto vyhral a mate moznost bud pokracovat, }
{ alebo hru ukoncit 'Esc', alebo klinkutim na koniec. Hra bude   }
{ pokracovat pokial niekto s hracov nedosiahne nulu, alebo bank bude}
{ mat nulu. Ostatna cast hry ostava rovnaka ako pri normalnom OKU. }
{ Pri tejto verzii sa vynechali veci ako CERVENA SEDMA a      }
{ TRI SEDMICKY, ktore mozu byt neskor dodane navise v novsich    }
{ verziach.                             }
{                                  }
{ Datum:08.06.2000               http://www.trsek.com }
 
uses crt,graph;
type pole = array [1..32] of byte;
var
 gd,gm : integer;
 pp,bb,e,g,pom : byte;
 koef_miesania :integer;
 k,a,err: integer;
 pom_hrac : byte;
 pom_PC1 : byte;
 pom_PC2 : byte;
 pom_bank : byte;
 PC1_karty,PC2_karty,karty : pole;
 c: char;
 aa,l,prem1,prem,karta : string;
 vsad_PC1: string;
 vsad_PC2: string;
 vsad_hrac: string;
 t: text;
 q,vrch,koniec,bank,hrac,PC_1,PC_2 : byte;
 jedenastka_h: byte;
 jedenastka_p1: byte;
 jedenastka_p2: byte;
 jedenastka_b: byte;
 OldPattern : FillPatternType;
 konto_hrac : longint;
 konto_PC1 : longint;
 konto_PC2 : longint;
 konto_bank : longint;
 o: integer;
 vsadene_PC1: longint;
 vsadene_PC2: longint;
 vsadene_hrac: longint;
 max_vsad: longint;
 p1,p2,p3 : byte;
 prehra_hrac,prehra_PC1,prehra_PC2,prehra_bank : byte;
 _hra : byte;
 vyber: byte;
 
procedure err_koniec;
 begin
 cleardevice;
 setcolor(white);
 outtextxy(200,200,'V programe nastala chyba !!');
 readkey;
 halt;
 closegraph;
 end;
 
procedure nor_koniec;
 begin
 cleardevice;
 if _hra=0 then
  begin
  setcolor(green);
  outtextxy(230,150,'CREATED BY TRIO CREW');
  setcolor(white);
  outtextxy(275,190,'Macko 007');
  outtextxy(190,210,'http://freeweb.coco.cz/triocrew ');
  outtextxy(230,230,'Benkovic@internet.sk ');
  setcolor(red);
  outtextxy(240,470,'PRESS ANY KEY TO END');
  readkey;
  end
 else
  begin
  setcolor(red);
  outtextxy(275,1,'RESULTS :');
  setcolor(white);
  outtextxy(265,21,'Bank :');
  str(konto_bank,prem);
  outtextxy(325,21,prem);
  outtextxy(265,41,'PC 1 :');
  str(konto_PC1,prem);
  outtextxy(325,41,prem);
  outtextxy(265,61,'PC 2 :');
  str(konto_PC2,prem);
  outtextxy(325,61,prem);
  outtextxy(265,81,'Hrac :');
  str(konto_hrac,prem);
  outtextxy(325,81,prem);
  setcolor(yellow);
 
  if _hra=254 then 
    outtextxy(40,200,'Prepacte ale hra bola prerusena koli dlzke premmenej, DAKUJEM !')
  else if konto_bank=0 then 
      outtextxy(200,200,'Gratulujem vyhrali ste...')
  else if (konto_hrac=0)or(konto_PC1=0)or(konto_PC2=0) then 
      outtextxy(230,200,'Jeden z hracov prehral')
  else outtextxy(195,200,'Hra bola prerusena uzivatelom');
 
  readkey;
  cleardevice;
  setcolor(green);
  outtextxy(230,150,'CREATED BY TRIO CREW');
  setcolor(white);
  outtextxy(275,190,'Macko 007');
  outtextxy(190,210,'http://freeweb.coco.cz/triocrew ');
  outtextxy(230,230,'Benkovic@internet.sk ');
  setcolor(red);
  outtextxy(240,470,'PRESS ANY KEY TO END');
  readkey;
  end;
  closegraph;
 halt;
 end;
 
procedure vyk_karty (x,y,x1,y1 : integer;cislo : string);
 begin
 setcolor(red);
 rectangle(x-1,y-1,x1+1,y1+1);
 rectangle(x-2,y-2,x1+2,y1+2);
 bar (x,y,x1,y1);
 setcolor(black);
 if (pp=1)or(bb=1) then
  begin
  val(cislo,a,err);
  if err<>0 then err_koniec;
  if a<=9 then
   begin
   outtextxy(x+3,(345-(q*19+q)),cislo);
   outtextxy(x1-8,(460-(q*19+q)),cislo);
   outtextxy(x1-8,(345-(q*19+q)),cislo);
   outtextxy(x+3,(460-(q*19+q)),cislo);
   end
  else
   begin
   outtextxy(x+3,(345-(q*19+q)),cislo);
   outtextxy(x1-17,(460-(q*19+q)),cislo);
   outtextxy(x1-17,(345-(q*19+q)),cislo);
   outtextxy(x+3,(460-(q*19+q)),cislo);
   end;
  end
 else
  begin
  val(cislo,a,err);
  if err<>0 then err_koniec;
  if a<=9 then
   begin
   outtextxy(x+3,(19+(q*19+q)),cislo);
   outtextxy(x1-8,(19+(q*19+q)),cislo);
   outtextxy(x1-8,(134+(q*19+q)),cislo);
   outtextxy(x+3,(134+(q*19+q)),cislo);
   end
  else
   begin
   outtextxy(x+3,(19+(q*19+q)),cislo);
   outtextxy(x1-17,(19+(q*19+q)),cislo);
   outtextxy(x1-17,(134+(q*19+q)),cislo);
   outtextxy(x+3,(134+(q*19+q)),cislo);
   end;
  end;
 end;
 
procedure zakr_karty(x,y,x1,y1 : integer);
 begin
 setcolor(red);
 rectangle(x-1,y-1,x1+1,y1+1);
 rectangle(x-2,y-2,x1+2,y1+2);
 SetFillStyle(XHatchFill,red);
 bar (x,y,x1,y1);
 setcolor(black);
 GetFillPattern(OldPattern);
 SetFillPattern(OldPattern,White);
 end;
 
procedure plyer1 (posun_hrac:byte);
 begin
 repeat
  e:=e+1;
  str(hrac,prem);
  repeat c:=readkey until (c='a')or(c='A')or(c='n')or(c='N');
  case c of
  'a','A' : begin
        posun_hrac:=posun_hrac+1;
        q:=q+1;
        if (pom_hrac=11)and(karty[e+5]=11) then jedenastka_h:=1;
        hrac:=hrac+karty[e+5];
        str(karty[e+5],prem1);
        vyk_karty(2,(14+(posun_hrac*19+posun_hrac)),102,(144+(posun_hrac*19+posun_hrac)),prem1);
        setcolor(white);
       end;
  'n','N' : koniec:=koniec+1;
  end;
 until (hrac>=19)or(koniec=1);
 str(hrac,prem);
 end;
 
procedure player2 (posun_PC1:byte);
 begin
 repeat
  e:=e+1;
  posun_PC1:=posun_PC1+1;
  if (pom_PC1=11)and(karty[e+5]=11) then jedenastka_p1:=1;
  case PC_1 of
  1..13 : begin
       PC_1:=PC_1+karty[e+5];
       zakr_karty(500,(14+(posun_PC1*19+posun_PC1)),600,(144+(posun_PC1*19+posun_PC1)));
       PC1_karty[e]:=karty[e+5];
      end;
  14..16 : begin
       g:=random(5)+1;
       if (g>=1)and(g<=3) then
        begin
        PC_1:=PC_1+karty[e+5];
        PC1_karty[e]:=karty[e+5];
        zakr_karty(500,(14+(posun_PC1*19+posun_PC1)),600,(144+(posun_PC1*19+posun_PC1)));
        end
       else koniec:=koniec+1;
       end;
  17..21 : koniec:=koniec+1;
  end;
 until (PC_1>=19)or(koniec=1);
 end;
 
procedure player3(posun_PC3:byte);
 begin
 repeat
  posun_PC3:=posun_PC3+1;
  e:=e+1;
  if (pom_PC2=11)and(karty[e+5]=11) then jedenastka_p2:=1;
  case PC_2 of
   1..15 : begin
       PC_2:=PC_2+karty[e+5];
       PC2_karty[e]:=karty[e+5];
       zakr_karty(2,340-(posun_PC3*19+posun_PC3),102,470-(posun_PC3*19+posun_PC3));
       end;
   16..17 : begin
        g:=random(5)+1;
        if (g>=1)and(g<=3) then
        begin
         PC_2:=PC_2+karty[e+5];
         zakr_karty(2,340-(posun_PC3*19+posun_PC3),102,470-(posun_PC3*19+posun_PC3));
         PC2_karty[e]:=karty[e+5];
        end
        else koniec:=koniec+1;
       end;
   18..21 : koniec:=koniec+1;
  end;
  until (PC_2>=19)or(koniec=1);
 end;
 
procedure player4(posun_PC4:byte);
 begin
 bb:=1;
 repeat
  if (bank+vrch=21)or(bank+vrch=20)or(bank+vrch=19)or(bank+vrch=18)then
  begin
   posun_PC4:=posun_PC4+1;
   q:=q+1;
   bank:=bank+vrch;
   zakr_karty(250,135,350,265);
   str(vrch,l);
   vyk_karty(500,340-(posun_PC4*19+posun_PC4),600,470-(posun_PC4*19+posun_PC4),l);
  end;
  posun_PC4:=posun_PC4+1;
  e:=e+1;
  if (pom_bank=11)and(karty[e+5]=11) then jedenastka_b:=1;
  case bank of
  1..14 : begin
       q:=q+1;
       str(karty[e+5],l);
       vyk_karty(500,340-(posun_PC4*19+posun_PC4),600,470-(posun_PC4*19+posun_PC4),l);
       bank:=bank+karty[e+5];
      end;
  15..17 : begin
       g:=random(5)+1;
       if (g>=1)and(g<=2) then
        begin
        q:=q+1;
        bank:=bank+karty[e+5];
        str(karty[e+5],l);
        vyk_karty(500,340-(posun_PC4*19+posun_PC4),600,470-(posun_PC4*19+posun_PC4),l);
        end
       else koniec:=koniec+1;
       end;
  18..21 : koniec:=koniec+1;
  end;
 until (bank>=19)or(koniec=1);
 bb:=0;
 end;
 
procedure miesanie;
 begin
 a:=0;
 koef_miesania:=0;
 assign(t,'oko.dat');
 reset(t);
 randomize;
 repeat
  e:=e+1;
  readln(t,karta);
  val(karta,a,err);
  if err<>0 then err_koniec;
  if (a<>3)and(a<>4)and(a<>2)and(a<>7)and(a<>8)and(a<>9)and(a<>10)and(a<>11) then err_koniec;
  karty[e]:=a;
 until e=32;
 close(t);
 repeat
  for e:=1 to 32 do
  begin
   g:=random(32)+1;
   pom:=karty[g];
   karty[g]:=karty[e];
   karty[e]:=pom;
  end;
  koef_miesania:=koef_miesania+1;
 until koef_miesania=2501;
 end;
 
procedure vsadenie_hraca;
 begin
 gotoxy(16,2);
 readln(aa);
 val(aa,vsadene_hrac,err);
 if err<>0 then vsadene_hrac:=0;
 if (vsadene_hrac>max_vsad)or(vsadene_hrac>konto_hrac) then
  begin
  outtextxy(160,18,'- Nevsadil si sapravne');
  readkey;
  setcolor(black);
  outtextxy(160,18,'- Nevsadil si sapravne');
  setcolor(white);
  vsadenie_hraca;
  end;
 end;
 
procedure hra;
 begin
 cleardevice;
 if (konto_bank<=2)or(konto_hrac=0)or(konto_PC1=0)or(konto_PC2=0)or(_hra=254)then nor_koniec;
 setcolor(white);
 outtextxy(270,150,'-=LOADING=-');
 outtextxy(260,220,'Miesaine...');
 miesanie;
 outtextxy(350,220,'OK');
 outtextxy(260,240,'Nulovanie...');
 inc(_hra);
 prehra_bank:=0;
 prehra_hrac:=0;
 prehra_PC1:=0;
 prehra_PC2:=0;
 p1:=0;
 p2:=0;
 p3:=0;
 randomize;
 koniec:=0;
 vsadene_PC1:=0;
 vsadene_PC2:=0;
 vsadene_hrac:=0;
 e:=0;
 for k:= 1 to 32 do
  begin
  PC1_karty[k]:=0;
  PC2_karty[k]:=0;
  end;
 bank:=0;
 PC_1:=0;
 PC_2:=0;
 hrac:=0;
 vrch:=0;
 pom_hrac:=0;
 pom_PC1 :=0;
 pom_PC2 :=0;
 pom_bank :=0;
 jedenastka_h:=0;
 jedenastka_p1:=0;
 jedenastka_p2:=0;
 jedenastka_b:=0;
 outtextxy(350,240,'OK');
 outtextxy(260,260,'Tahanie....');
 bank:=karty[1];
 PC_1:=karty[2];
 PC_2:=karty[3];
 hrac:=karty[4];
 vrch:=karty[5];
 pom_hrac:=karty[4];
 pom_PC1 :=karty[2];
 pom_PC2 :=karty[3];
 pom_bank :=karty[1];
 outtextxy(350,260,'OK');
 cleardevice;
 str(vrch,prem);
 setcolor(red);
 rectangle(250-1,135-1,350+1,265+1);
 rectangle(250-2,135-2,350+2,265+2);
 bar (250,135,350,265);
 setcolor(black);
 if vrch<=9 then
  begin
  outtextxy(250+3,140,prem);
  outtextxy(350-8,140,prem);
  outtextxy(350-8,255,prem);
  outtextxy(250+3,255,prem);
  end
 else
  begin
  outtextxy(250+3, 140,prem);
  outtextxy(350-17,140,prem);
  outtextxy(350-17,255,prem);
  outtextxy(250+3, 255,prem);
  end;
 setcolor(white);
 outtextxy(460,465,'Bank ma :');
 zakr_karty(500,34,600,164);
 setcolor(white);
 outtextxy(460,5,'Konto PC : ');
 outtextxy(545,5,vsad_PC1);
 str(PC_1,prem);
 PC1_karty[1]:=PC_1;
 outtextxy(460,18,'Vsadil : ');
 max_vsad:=(konto_bank)DIV(3);
 case PC_1 of
  3..5 : begin
      case konto_PC1 of
      1..10 : vsadene_PC1:=1;
      11..25 : vsadene_PC1:=5;
      26..50 : vsadene_PC1:=random(10)+11;
      51..100 : vsadene_PC1:=random(10)+11;
      101..200 : vsadene_PC1:=random(20)+21;
      201..250 : vsadene_PC1:=random(55)+11;
      250..500 : vsadene_PC1:=random(90)+11;
      else vsadene_PC1:=random(140)+51;
      end;
      if vsadene_PC1>max_vsad then vsadene_PC1:=max_vsad;
     end;
  7..9 : begin
      case konto_PC1 of
      1..10 : vsadene_PC1:=1;
      11..25 : vsadene_PC1:=10;
      26..50 : vsadene_PC1:=random(15)+11;
      51..100 : vsadene_PC1:=random(30)+11;
      101..200 : vsadene_PC1:=random(35)+21;
      201..250 : vsadene_PC1:=random(75)+11;
      250..500 : vsadene_PC1:=random(90)+21;
      else vsadene_PC1:=random(150)+81;
      end;
      if vsadene_PC1>max_vsad then vsadene_PC1:=max_vsad;
     end;
  10..11 : begin
       case konto_PC1 of
       1..4 : vsadene_PC1:=1;
       5..10 : vsadene_PC1:=3;
       11..25 : vsadene_PC1:=11;
       26..50 : vsadene_PC1:=random(10)+16;
       51..100 : vsadene_PC1:=random(35)+16;
       101..200 : vsadene_PC1:=random(40)+31;
       201..250 : vsadene_PC1:=random(80)+21;
       250..500 : vsadene_PC1:=random(115)+31;
       else vsadene_PC1:=random(160)+131;
       end;
       if vsadene_PC1>max_vsad then vsadene_PC1:=max_vsad;
      end;
 end;
 konto_PC1:=konto_PC1-vsadene_PC1;
 konto_bank:=konto_bank-vsadene_PC1;
 str(vsadene_PC1,prem);
 outtextxy(530,18,prem);
 str(konto_PC1,prem);
 outtextxy(545,5,prem);
 zakr_karty(2,320,102,450);
 setcolor(white);
 outtextxy(1,458,'Konto PC : ');
 outtextxy(86,458,vsad_PC2);
 str(PC_2,prem);
 PC2_karty[1]:=PC_2;
 outtextxy(1,468,'Vsadil : ');
 case PC_2 of
  3..5 : begin
      case konto_PC2 of
      1..10 : vsadene_PC2:=1;
      11..25 : vsadene_PC2:=5;
      26..50 : vsadene_PC2:=random(10)+11;
      51..100 : vsadene_PC2:=random(20)+11;
      101..200 : vsadene_PC2:=random(30)+21;
      201..250 : vsadene_PC2:=random(60)+21;
      250..500 : vsadene_PC2:=random(100)+11;
      else vsadene_PC2:=random(160)+71;
      end;
      if vsadene_PC2>max_vsad then vsadene_PC2:=max_vsad;
     end;
  7..9 : begin
      case konto_PC2 of
      1..10 : vsadene_PC2:=1;
      11..25 : vsadene_PC2:=10;
      26..50 : vsadene_PC2:=random(15)+11;
      51..100 : vsadene_PC2:=random(30)+11;
      101..200 : vsadene_PC2:=random(40)+21;
      201..250 : vsadene_PC2:=random(105)+21;
      250..500 : vsadene_PC2:=random(110)+11;
      else vsadene_PC2:=random(180)+81;
      end;
      if vsadene_PC2>max_vsad then vsadene_PC2:=max_vsad;
     end;
  10..11 : begin
       case konto_PC2 of
       1..4 : vsadene_PC2:=1;
       5..10 : vsadene_PC2:=3;
       11..25 : vsadene_PC2:=11;
       26..50 : vsadene_PC2:=random(10)+16;
       51..100 : vsadene_PC2:=random(25)+16;
       101..200 : vsadene_PC2:=random(50)+21;
       201..250 : vsadene_PC2:=random(100)+21;
       250..500 : vsadene_PC2:=random(115)+11;
       else vsadene_PC2:=random(200)+91;
       end;
       if vsadene_PC2>max_vsad then vsadene_PC2:=max_vsad;
      end;
 end;
 konto_PC2:=konto_PC2-vsadene_PC2;
 konto_bank:=konto_bank-vsadene_PC2;
 str(vsadene_PC2,prem);
 outtextxy(86,468,prem);
 str(konto_PC2,prem);
 outtextxy(86,458,prem);
 str(konto_bank,prem);
 outtextxy(540,465,prem);
 q:=1;
 str(hrac,prem);
 vyk_karty(2,34,102,164,prem);
 setcolor(white);
 str(konto_hrac,vsad_hrac);
 outtextxy(1,5,'Momentalne mas : ');
 outtextxy(135,5,vsad_hrac);
 outtextxy(1,18,'Kolko vsadit : ');
 str(konto_hrac,prem);
 str(max_vsad,prem1);
 outtextxy(115,18,'Max ');
 if konto_hrac>max_vsad then outtextxy(145,18,prem1)
 else if konto_hrac<max_vsad then outtextxy(145,18,prem)
    else outtextxy(145,18,prem1);
 readkey;
 setcolor(black);
 if konto_hrac>max_vsad then outtextxy(145,18,prem1)
 else if konto_hrac<max_vsad then outtextxy(145,18,prem)
    else outtextxy(145,18,prem1);
 outtextxy(115,18,'Max ');
 setcolor(white);
 vsadenie_hraca;
 setcolor(black);
 str(konto_bank,prem);
 outtextxy(540,465,prem);
 setcolor(white);
 konto_hrac:=(konto_hrac)-vsadene_hrac;
 konto_bank:=konto_bank-vsadene_hrac;
 str(konto_bank,prem);
 outtextxy(540,465,prem);
 plyer1(1);
 koniec:=0;
 q:=0;
 readkey;
 player2(1);
 koniec:=0;
 q:=0;
 readkey;
 player3(1);
 koniec:=0;
 q:=1;
 str(bank,prem);
 bb:=1;
 vyk_karty(500,320,600,450,prem);
 bb:=0;
 player4(1);
 koniec:=0;
 readkey;
 q:=0;
 o:=0;
 for k:=1 to 32 do
  begin
  if PC1_karty[k]=0 then
  else
   begin
   o:=o+1;
   q:=q+1;
   str(PC1_karty[k],l);
   vyk_karty(500,(14+(o*19+o)),600,(144+(o*19+o)),l);
   end;
  end;
 readkey;
 pp:=1;
 o:=0;
 q:=0;
 for k:=1 to 32 do
  begin
  if PC2_karty[k]=0 then
  else
   begin
   o:=o+1;
   str(PC2_karty[k],l);
   q:=q+1;
   vyk_karty(2,340-(o*19+o),102,470-(o*19+o),l)
   end;
  end;
 pp:=0;
 readkey;
 if hrac>21 then
  begin
  if jedenastka_h=1 then
  else
   begin
   p1:=1;
   konto_bank:=konto_bank+(2*vsadene_hrac);
   prehra_hrac:=1;
   end;
  end;
 if PC_1>21 then
  begin
  if jedenastka_p1=1 then
  else
   begin
   p2:=1;
   konto_bank:=konto_bank+(2*vsadene_PC1);
   prehra_PC1:=1;
   end;
  end;
 if PC_2>21 then
  begin
  if jedenastka_p2=1 then
  else
   begin
   p3:=1;
   konto_bank:=konto_bank+(2*vsadene_PC2);
   prehra_PC2:=1;
   end;
  end;
 if bank>21 then
  begin
  if jedenastka_b=1 then
   else
   begin
    prehra_bank:=1;
    if p1=1 then
    else
    begin
     konto_hrac:=konto_hrac+(2*vsadene_hrac);
     p1:=1;
    end;
    if p2=1 then
    else
    begin
     konto_PC1:=konto_PC1+(2*vsadene_PC1);
     p2:=1;
    end;
    if p3=1 then
    else
    begin
     p3:=1;
     konto_PC2:=konto_PC2+(2*vsadene_PC2);
    end;
   end;
  end;
 if p1=0 then
  begin
  if (jedenastka_b=1) and (jedenastka_h=1) then
   begin
   konto_bank:=konto_bank+(2*vsadene_hrac);
   prehra_hrac:=1;
   end
  else if (jedenastka_b=1) and (jedenastka_h=0) then
   begin
   konto_bank:=konto_bank+(2*vsadene_hrac);
   prehra_hrac:=1;
   end
  else if (jedenastka_b=0) and (jedenastka_h=1) then
   begin
   konto_hrac:=konto_hrac+(2*vsadene_hrac);
   prehra_bank:=1;
   end
  else if bank>hrac then
   begin
   konto_bank:=konto_bank+(2*vsadene_hrac);
   prehra_hrac:=1;
   end
  else if bank<hrac then
   begin
   konto_hrac:=konto_hrac+(2*vsadene_hrac);
   prehra_bank:=1;
   end
  else if bank=hrac then
   begin
   konto_bank:=konto_bank+(2*vsadene_hrac);
   prehra_hrac:=1;
   end;
  end;
 if p2=0 then
  begin
  if (jedenastka_b=1) and (jedenastka_p1=1) then
   begin
   konto_bank:=konto_bank+(2*vsadene_PC1);
   prehra_PC1:=1;
   end
  else if (jedenastka_b=1) and (jedenastka_p1=0) then
   begin
   konto_bank:=konto_bank+(2*vsadene_PC1);
   prehra_PC1:=1;
   end
  else if (jedenastka_b=0) and (jedenastka_p1=1) then
   begin
   konto_PC1:=konto_PC1+(2*vsadene_PC1);
   prehra_bank:=1;
   end
  else if bank>PC_1 then
   begin
   konto_bank:=konto_bank+(2*vsadene_PC1);
   prehra_PC1:=1;
   end
  else if bank<PC_1 then
   begin
   konto_PC1:=konto_PC1+(2*vsadene_PC1);
   prehra_bank:=1;
   end
  else if bank=PC_1 then
   begin
   konto_bank:=konto_bank+(2*vsadene_PC1);
   prehra_PC1:=1;
   end;
  end;
 if p3=0 then
  begin
  if (jedenastka_b=1)and(jedenastka_p2=1) then
   begin
   konto_bank:=konto_bank+(2*vsadene_PC2);
   prehra_PC2:=1;
   end
  else if (jedenastka_b=1) and (jedenastka_p2=0) then
   begin
   konto_bank:=konto_bank+(2*vsadene_PC2);
   prehra_PC2:=1;
   end
  else if (jedenastka_b=0) and (jedenastka_p1=1) then
   begin
   konto_PC2:=konto_PC2+(2*vsadene_PC2);
   prehra_bank:=1;
   end
  else if bank>PC_2 then
   begin
   konto_bank:=konto_bank+(2*vsadene_PC2);
   prehra_Pc2:=1;
   end
  else if bank<PC_2 then
   begin
   konto_PC2:=konto_PC2+(2*vsadene_PC2);
   prehra_bank:=1;
   end
  else if bank=PC_2 then
   begin
   konto_bank:=konto_bank+(2*vsadene_PC2);
   prehra_PC2:=1;
   end;
  end;
 bar(190,100,420,300);
 setcolor(yellow);
 outtextxy(275,80,'Vysledky');
 setcolor(blue);
 line(190,220,420,220);
 rectangle(190-1,100-1,420+1,300+1);
 rectangle(190-2,100-2,420+2,300+2);
 rectangle(192,102,292,122);
 rectangle(192,132,292,152);
 rectangle(192,162,292,182);
 rectangle(192,192,292,212);
 rectangle(300,102,330,122);
 rectangle(300,132,330,152);
 rectangle(300,162,330,182);
 rectangle(300,192,330,212);
 rectangle(338,102,418,122);
 rectangle(338,132,418,152);
 rectangle(338,162,418,182);
 rectangle(338,192,418,212);
 rectangle(250,260,300,298);
 rectangle(310,260,360,298);
 rectangle(192,228,280,248);
 rectangle(288,228,418,248);
 setcolor(black);
 outtextxy(257,275,'Dalej');
 outtextxy(321,275,'Exit');
 outtextxy(195,233,'Pocet hier');
 str(_hra,prem);
 outtextxy(292,233,prem);
 outtextxy(195,107,'Hrac');
 outtextxy(195,137,'Pocitac I');
 outtextxy(195,167,'Pocitac II');
 outtextxy(195,197,'Bank');
 str(konto_hrac,prem);
 outtextxy(341,107,prem);
 str(konto_PC1,prem);
 outtextxy(341,137,prem);
 str(konto_PC2,prem);
 outtextxy(341,167,prem);
 str(konto_bank,prem);
 outtextxy(341,197,prem);
 if prehra_hrac=1 then outtextxy(305,107,'-P-')
 else outtextxy(305,107,'-V-');
 if prehra_PC1=1 then outtextxy(305,137,'-P-')
 else outtextxy(305,137,'-V-');
 if prehra_PC2=1 then outtextxy(305,167,'-P-')
 else outtextxy(305,167,'-V-');
 if prehra_bank=1 then outtextxy(305,197,'-P-')
 else outtextxy(305,197,'-V-');
 koniec:=0;
 vyber:=1;
 setcolor(green);
 rectangle(250,260,300,298);
 setcolor(green);
 outtextxy(257,275,'Dalej');
 repeat
  repeat c:=readkey until (c=#13)or(c=#27)or(c='K')or(c='M');
  case c of
  'M' : begin
      vyber:=2;
      setcolor(blue);
      rectangle(250,260,300,298);
      setcolor(red);
      rectangle(310,260,360,298);
      outtextxy(321,275,'Exit');
      setcolor(black);
      outtextxy(257,275,'Dalej');
     end;
  'K' : begin
      vyber:=1;
      setcolor(green);
      rectangle(250,260,300,298);
      setcolor(blue);
      rectangle(310,260,360,298);
      setcolor(green);
      outtextxy(257,275,'Dalej');
      setcolor(black);
      outtextxy(321,275,'Exit');
     end;
  #13 : koniec:=1;
  #27 : begin
      koniec:=1;
      vyber:=2;
     end;
  end;
 until koniec=1;
 if vyber=1 then hra
 else nor_koniec;
 end;
 
procedure Help;
 var
 stopp: string;
 text : string;
 rychlost : integer;
 rych : string;
 begin
 e:=0;
 assign(t,'oko.dat');
 reset(t);
 repeat
  readln(t,stopp);
 until stopp='*';
 cleardevice;
 setcolor(red);
 outtextxy(300,1,'HELP');
 readln(t,rych);
 val(rych,rychlost,err);
 if err<>0 then err_koniec;
 setcolor(white);
 repeat
  inc(e);
  readln(t,text);
  delay(rychlost);
  outtextxy(1,20+e*12,text);
  if e=16 then delay(0);
 until e=19;
 setcolor(red);
 outtextxy(300,330,'INFO');
 setcolor(white);
 e:=0;
 repeat
  inc(e);
  readln(t,text);
  delay(rychlost);
  outtextxy(1,340+e*12,text);
 until e=9;
 e:=0;
 setcolor(red);
 outtextxy(265,470,'PRESS ANY KEY');
 readkey;
 hra;
 end;
 
procedure Credits;
 var
 stopp: string;
 text : string;
 begin
 e:=0;
 assign(t,'oko.dat');
 reset(t);
 repeat
  readln(t,stopp);
 until stopp='=';
 cleardevice;
 setcolor(red);
 outtextxy(280,1,'CREDITS');
 setcolor(white);
 repeat
  inc(e);
  readln(t,text);
  outtextxy(10,40+e*12,text);
 until e=26;
 setcolor(red);
 e:=0;
 outtextxy(265,470,'PRESS ANY KEY ');
 readkey;
 hra;
 end;
 
begin
 clrscr;
 detectgraph(gd,gm);
 initgraph(gd,gm,'');
 randomize;
 cleardevice;
 assign(t,'oko.dat');
 reset(t);
 repeat
 readln(t);
 e:=e+1;
 until eof(t);
 if e<>90 then err_koniec;
 e:=0;
 cleardevice;
 konto_hrac:=random(215)+101;
 konto_PC1:=random(200)+151;
 konto_PC2:=random(200)+201;
 konto_bank:=(konto_PC1)+(konto_PC2)+(konto_hrac)+(random(250)+51);
 _hra:=0;
 setcolor(green);
 rectangle(235,195,375,210);
 setcolor(white);
 outtextxy(290,150,'MENU');
 outtextxy(272,200,'Nova Hra');
 outtextxy(260,220,'Info & Help');
 outtextxy(277,240,'Credits');
 outtextxy(290,260,'Exit');
 vyber:=1;
 koniec:=0;
 repeat
 repeat c:=readkey until (c='H')or(c='P')or(c=#13)or(c=#27);
 case c of
  'P' : begin
     if vyber=4 then
      begin
      vyber:=1;
      setcolor(black);
      rectangle(235,175+4*19+4,375,190+4*19+4);
      setcolor(green);
      rectangle(235,175+vyber*19+vyber,375,190+vyber*19+vyber);
      end
     else vyber:=vyber+1;
     setcolor(black);
     if vyber=1 then
     else rectangle(235,155+vyber*19+vyber,375,170+vyber*19+vyber);
     setcolor(green);
     rectangle(235,175+vyber*19+vyber,375,190+vyber*19+vyber);
     end;
  'H' : begin
     if vyber=1 then
      begin
      vyber:=4;
      setcolor(black);
      rectangle(235,175+1*19+1,375,190+1*19+1);
      setcolor(green);
      rectangle(235,175+vyber*19+vyber,375,190+vyber*19+vyber);
      end
     else vyber:=vyber-1;
     setcolor(black);
     if vyber=4 then
     else rectangle(235,195+vyber*19+vyber,375,210+vyber*19+vyber);
     setcolor(green);
     rectangle(235,175+vyber*19+vyber,375,190+vyber*19+vyber);
     end;
  #13 : koniec:=1;
  #27 : begin
     koniec:=1;
     vyber:=4;
     end;
 end;
 until koniec=1;
 case vyber of
 1 : hra;
 2 : Help;
 3 : Credits;
 4 : nor_koniec;
 end;
end.