Program zistí najvačší štvorciferný deliteľ čísla

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Program: Cifry.pas
File exe: Cifry.exe

Program zistí najvačší štvorciferný deliteľ čísla.
{ CIFRY.PAS                             }
{ Program zisti najvacsi stvorciferny delitel cisla.        }
{                                  }
{ Datum:26.11.2011               http://www.trsek.com }
 
program Cifry;
uses crt;
 
var
I:integer;
X:integer;
begin
writeln('Zadaj cislo');
readln(I);
X:=(10000);
 
repeat
  X:=X-1;
until X mod I = 0;
 
writeln('Najvacsi stvorciferny delitel cisla ', I, ' je ',X);
 
 
readln;
end.