View ASCII chars in table

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: Juraj Pupák
Program: Ascii2.pas
File exe: Ascii2.exe

View ASCII chars in table.
{ ASCII2.PAS                            }
{ Vypis tabulky ASCII znakov.                    }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program Ascii2;
uses crt;
var
 i,y,x,a : integer;
begin
 clrscr;
 x := 1;
 y := 1;
 
 For i := 1 To 255 Do
  begin
  a := i;
    IF a mod 50 = 0 THEN
      begin
         y := 1;
         x := x + 10;
      end;
      gotoxy(x,y);
      write(i,'..',chr(i));
      y := y + 1;
 
  end;
 readln;
end.