List all combinations of k-th class of n elements

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: Ľuboš Saloky
Program: Kombin.pas
File exe: Kombin.exe

List all combinations of k-th class of n elements.
{ kombin.pas                             }
{ Výpis všetkých kombinácií­ K-tej triedy z N prvkov.         }
{                                  }
{ Datum:30.01.1996               http://www.trsek.com }
 
program Vypis_vsetkych_kombinacii_Ktej_triedy_z_N_prvkov;
const n=6;k=3;
var x,y,z:integer;
  a:array[1..k] of byte;
begin
{ ----- algoritmus s n vnorenymi cyklami ----- }
 writeln;
 for x:=1 to n-2 do begin
  for y:=x+1 to n-1 do
   for z:=y+1 to n do write(x,' ',y,' ',z,'Âł');
  writeln;
 end;
{ ----- algoritmus pomocou pola ----- }
 writeln;
 for x:=1 to k do a[x]:=x;
 while a[1]<n-k+1 do begin
  for x:=1 to k do write(a[x],' ');
  write('Âł');
  if a[k]<n then Inc(a[k])
  else begin
   z:=k;
   while a[z]>=n-k+z do Dec(z);
   Inc(a[z]);
   for y:=z+1 to k do a[y]:=a[z]+y-z;
   writeln;
  end;
 end;
 for x:=1 to k do write(a[x],' ');
 write('Âł');
 writeln;
 readln;
end.