Quick multiple rountine in assembler

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)

Author: Ľuboš Saloky
Program: Nasobasm.pas
File exe: Nasobasm.exe

Quick multiple rountine in assembler.
{ nasobasm.pas                           }
{ Rychla nasobiaca rutina v assembleri.               }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
{$G+}
program Rychla_nasobiaca_rutina_v_assembleri;
const presnost:word=4;
   op1:array[1..4] of byte=(1,0,2,4);
   op2:array[1..4] of byte=(0,0,2,4);
var vysl:array[1..8] of byte;
BEGIN
 asm
  cld
  mov cx,8
  mov al,0
  mov di,offset vysl
  rep stosb
  mov si,offset op2  {SI ukazuje na op1[presnost]}
  add si,[presnost]
  dec si
  mov bx,offset op1  {DI ukazuje na op2[presnost]}
  add bx,[presnost]
  dec bx
  mov di,offset vysl  {BX ukazuje na vysl[2*presnost]}
  add di,[presnost]
  add di,[presnost]
  dec di
  std
 @Cyklus:
  lodsb        {nacitaj do AL a zniz SI}
  mul byte[bx]     {vynasob}
  add al,byte[di]   {a pripocitaj k povodnemu cislu}
  aam         {uprav na tvar ASCII (cislica=bajt)}
  stosb        {uloz ciastocny sucet a zniz DI}
  add byte[di],ah   {a pripocitaj pretecenie}
  cmp si,offset op2
  jge @Cyklus
  mov si,offset op2
  add si,[presnost]
  dec si
  add di,[presnost]
  dec di
  dec bx
  cmp bx,offset op1
  jge @Cyklus
 end;
END.