Program abecedne usporiada zadaný zoznam slov

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Abecedny_zoznam.pas
File exe: Abecedny_zoznam.exe
File ubuntu: Abecedny_zoznam

Program abecedne usporiada zadaný zoznam slov.
{ ABECEDNY_ZOZNAM.PAS              Copyright (c) Pheo }
{ Program abecedne usporiada zadaný zoznam slov.          }
{                                  }
{ Datum:23.04.2003               http://www.trsek.com }
 
program abecedny_zoznam;
const m=80;
type slovo=string [25];
type pole=array [1..m] of slovo;
var i,j,n:integer;
   pom:slovo;
    a:pole;
 
begin
  writeln('Program abecedne usporiada zadany zoznam slov (max 80 slov).');
  for i:=1 to n do a[i]:='0';
  WRITEln('Kolko slov ?');read(n);
  for i:=1 to n do
   begin
      readln;
      write('zadaj ',i,'. slovo: ');
      read(a[i]);
   end;
  for j:=1 to n do
   for i:=1 to n-1 do
     if a[i+1]<a[i] then
      begin
         pom:=a[i];
         a[i]:=a[i+1];
         a[i+1]:=pom;
      end;
  for i:=1 to n do writeln(a[i]);
  readln;
end.