Animate star - falling, rise up the sky

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Author: Juraj Pupák
Program: Animacia.pas
File exe: Animacia.exe
File ubuntu: Animacia

Animate star - falling, rise up the sky.
{ ANIMACIA.PAS                           }
{ Animacia padajucej a stupajucej hviezdicky.            }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program animacia;
uses crt;
var
i,k,a : integer;
 
begin
 clrscr;
 k := 50;
 For i := 1 to 100 do
  begin
  a := i;
  a := a mod 15 + 1;
    IF i > 50 THEN
      begin
         k := k - 1;
         gotoxy(50,k);
         textcolor(a);
         write('*');
         delay(250);
         gotoxy(50,k);
         textcolor(0);
         write('*');
 
      end else
        begin
           gotoxy(50,i);
           textcolor(a);
           write('*');
           delay(250);
           gotoxy(50,i);
           textcolor(0);
           write('*');
        end;
  end;
 readln;
end.