Zobrazi ASCII tabulku zo suboru subor

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Author: Michal6
Program: Ascii_tabulka.pas
File exe: Ascii_tabulka.exe
File ubuntu: Asciilfabulka
need: Subor.txt

Zobrazi ASCII tabulku zo suboru subor.txt. Nasledne vypise v ASCII tvare.
{ ASCII_TABULKA.PAS              Copyright (c) Michal }
{ Zobrazi ASCII tabulku zo suboru subor.txt.            }
{ Nasledne vypise v ASCII tvare.                  }
{                                  }
{ Datum:28.11.2007               http://www.trsek.com }
 
program ascipocitadlo;
uses crt;
type pole=array[1..256] of integer;
var z:char;
  i,pom:integer;
  t:text;
  tab:pole;
 
begin
 assign(t,'C:\subor.txt');
 reset(t);
 while not eof(t) do
 begin
 read(t,z);
 pom:=ord(z);
 tab[pom]:=tab[pom]+1;
 end;
 
 clrscr;
 writeln('Stlacte ENTER pre zobrazenie tabulky');
 readln;
 
 for i:=48 to 124 do  {zobrazi hlavne cislice a pismena}
 begin
 write(chr(i),'-',ord(tab[i]),' ');
 end;
 writeln;
 writeln('Lubovolnou klavesou opustite program');
 readkey;
end.