Na vstupe je dátum v tvare dd mm rr (napr

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Program: Datum_slovom.pas
File exe: Datum_slovom.exe
File ubuntu: Datum_slovom

Na vstupe je dátum v tvare dd mm rr (napr. 15 05 04). Program vypíšte tento dátum v tvare dd mesiac RRRR (15 máj 2004)
Ak rr>10 tak rok je 19rr inak je rok 20rr. Či je dátum korektný netreba kontrolovať.
{ DATUM_SLOVOM.PAS      Copyright (c)             }
{ Na vstupe je dátum v tvare: dd mm rr (napr. 15 05 04).      }
{ Program vypíšte tento dátum v tvare: dd mesiac RRRR (15 máj 2004) }
{   Pozn.                             }
{   Ak rr>10 tak rok je 19rr inak je rok 20rr           }
{   či je dátum korektný netreba kontrolovať           }
{                                  }
{ Datum:04.10.2008               http://www.trsek.com }
 
program datum_slovom;
uses crt;
var dd,mm,rr:integer;
 
begin
 clrscr;
 writeln('Zadaj den,mesiac a rok v tvare dd mm rr:');
 read(dd,mm,rr);
 textcolor(4);
 write(dd, '.');
 if mm=1 then write('jan.');
 if mm=2 then write('feb.');
 if mm=3 then write('mar.');
 if mm=4 then write('apr.');
 if mm=5 then write('maj.');
 if mm=6 then write('jun.');
 if mm=7 then write('jul.');
 if mm=8 then write('aug.');
 if mm=9 then write('sept.');
 if mm=10 then write('okt.');
 if mm=11 then write('nov.');
 if mm=12 then write('dec.');
 
 if rr>10 then write('19',rr) else write('200',rr);
 delay(800);
 readln;
end.