Calculates the circumference of a cube

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal
kocka.pngProgram: Kocka.pas
File exe: Kocka.exe

Calculates the circumference of a cube.
Formula for circumference is 3·4·a.
Formula for surface is 6·a².
Formula for capacity is a³.

Description:
- a is length
{ KOCKA.PAS         Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Vypocita obvod, povrch, objem kocky                }
{ Vstup : rozmer hrany kocky                    }
{ Vystup: obvod, povrch, objem kocky                }
{                                  }
{ Datum:10.04.2000               http://www.trsek.com }
 
program kocka;
uses crt;
var a,obvod: real;
   objem: real;
   povrch: real;
begin
 Clrscr;
 Write('Zadaj stranu kocky:');
 ReadLn(a);
 obvod :=3*4*a;
 povrch:=6*a*a;
 objem :=a*a*a;
 WriteLn('Obvod kocky pre stranu:',a:5:2,' je ', obvod:5:2);
 WriteLn('Povrch kocky pre stranu:',a:5:2,' je ',povrch:5:2);
 WriteLn('Objem kocky pre stranu:',a:5:2,' je ', objem:5:2);
 Readln;
end.