Program vyrieši ľubovoľnú lineárnu rovnicu

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Linearna_rovnica.pas
File exe: Linearna_rovnica.exe

Program vyrieši ľubovoľnú lineárnu rovnicu.
{ LINEARNA_ROVNICA.PAS              Copyright (c) Pheo }
{ Program vyriesi lubovolnu linearnu rovnicu.            }
{                                  }
{ Datum:24.04.2003               http://www.trsek.com }
 
program linearna_rovnica;
var a,b,x:integer;
begin
 write('zadaj koeficient a:');
 readln(a);
 write('zadaj koeficient b:');
 readln(b);
 if (a=0)and(b=0) then writeln('riesenim su vsetky R cisla')
   else if (a=0)and(b<>0) then writeln('rovnica nema riesenie')
       else writeln('X=',-b/a:4:2);
 ReadLn;
end.