Program add award of state

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Author: Juraj Pupák
Program: Medajle.pas
File exe: Medajle.exe

Program add award of state. Determine best state.
{ MEDAJLE.PAS                            }
{ Program spocita medajle podla statov.               }
{ Vyhodnoti ktory stat je lepsi v pocte ziskanych bodov.      } 
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program Medajle;
uses crt;
var
 z1,s1,b1,z2,s2,b2 : integer;
 a,b,c,a1,b3,c1,r,z : integer;
 
begin
 clrscr;
 writeln('Zadaj pocet zlatych pre Slovakov');
 readln(z1);
 writeln('Zadaj pocet striebornych pre Slovakov');
 readln(s1);
 writeln('Zadaj pocet bronzovych pre Slovakov');
 readln(b1);
 writeln('Zadaj pocet zlatych pre Cechov');
 readln(z2);
 writeln('Zadaj pocet striebornych pre Cechov');
 readln(s2);
 writeln('Zadaj pocet bronzovych pre Cechov');
 readln(b2);
 clrscr;
 
 a := z1 * 3;
 b := s1 * 2;
 c := b1 * 1;
 r := a + b + c;
 writeln('Slovensko ziskalo ',r,' bodov');
 
 a1 := z2 * 3;
 b3 := s2 * 2;
 c1 := b2 * 1;
 z := a1 + b3 + c1;
 writeln('Cesko ziskalo ',z,' bodov');
 
 IF r > z THEN
  begin
   writeln('Vacsi pocet bodov ziskalo Slovensko');
  end else
   writeln('Vacsi pocet ziskalo Cesko');
 readln;
end.