Program form calculate maximal common divisor

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Program: Najdel.pas
File exe: Najdel.exe

Program form calculate maximal common divisor.
{ NAJDEL.PAS              Copyright (c) Ludovit Mydla }
{ Zistenie najvacsieho spolocneho delitela             }
{ Program odpocitava od seba cisla az najde navacsi spolocny delitel}
{                                  }
{ Datum:11.08.2004               http://www.trsek.com }
 
program NajvacsiSpolocnyDelitel;
var a,b,x:word;
 
begin
 WriteLn('Program na vypocet najvacsieho spolocneho delitela.');
 Write('Zadaj prve cislo:'); ReadLn(a);
 Write('Zadaj druhe cislo:'); ReadLn(b);
 
 while(a<>b) do
 begin
  if(a>b) then a:=a-b;
  if(b>a) then b:=b-a;
 end;
 
 WriteLn('Najvacsi spolocny delitel je ',a,'.');
 ReadLn;
end.