Calculate capacity of cylinder

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal
valec.pngAuthor: Juraj Pupák
Program: Opvalec.pas
File exe: Opvalec.exe

Calculate capacity of cylinder.
Pre výpočet objemu válca platí vzťah π·r²·v
Pre výpočet povrchu válca platí vzťah 2·π·r·(r+v)

Description:
- r je polomer válca
- v je výška válca
- π je Ludolfovo číslo 3.14159

Program na výpočet π nájdete tu Pi.pas.
{ OPVALEC.PAS                            }
{ Program vypocita povrch a objem valca.              }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program ObjemPovrchValca;
uses crt;
var
  S,V,r,vyska : real;
  menu : integer;
 
begin
 clrscr;
 writeln('1.Povrch valca');
 writeln('2.Objem valca');
 readln(menu);
 clrscr;
 
 IF menu = 1 THEN
  begin
    writeln('Zadaj polomer');
    readln(r);
    clrscr;
    writeln('Zadaj vysku');
    readln(vyska);
    clrscr;
    S := 2 * Pi * r * r + 2 * Pi * r * vyska;
    writeln('Povrch valca je ',S : 2 : 2);
    readln;
  end;
 
 IF menu = 2 THEN
  begin
    writeln('Zadaj polomer');
    readln(r);
    clrscr;
    writeln('Zadaj vysku');
    readln(vyska);
    clrscr;
    V := Pi * r * r * vyska;
    writeln('Objem valca je ',V : 2 : 2);
    readln;
    end;
end.