Calculate how much word contains file

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Program: Poc_slov.pas
File exe: Poc_slov.exe

Calculate how much word contains file.
{ POC_SLOV.PAS       Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Vytvorte program, ktory z daneho textoveho suboru vypise vsetky  }
{ slova danej dlzky.                        }
{                                  }
{ Datum:23.05.2004               http://www.trsek.com }
 
program pocit_file;
var f:file of char;
  ch:char;
  meno:string;
  slovo:string;
  dlz:integer;
 
begin
 WriteLn('Zistim kolko slov obsahuje textovy subor.');
 Write('Zadaj meno suboru:');
 ReadLn(meno);
 Write('Aku dlzku maju mat slova:');
 ReadLn(dlz);
 
 Assign(f,meno);
 ReSet(f);
 
 { znulujeme }
 slovo:='';
 
 while(not(Eof(f))) do
 begin
  { precita 1 znak }
  Read(f,ch);
 
  { dalsi znak ktory nieje medzera}
  if(ch <> ' ')then begin
    slovo:=slovo+ch;
  end
  else begin
 
   { slovo je vacsie ako 1 }
   if(length(slovo)=dlz) then
    WriteLn(slovo);
 
   slovo:='';
  end;
 
 end;
 
 Close(f);
 WriteLn('+++ Hotovo +++');
 ReadLn;
end.