Program určí ciferný súčet daného čísla

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Prevod.pas
File exe: Prevod.exe

Program určí ciferný súčet daného čísla.
{ PREVOD.PAS                   Copyright (c) Pheo }
{ Program určí ciferný súčet daného čísla.             }
{                                  }
{ Datum:15.04.2003               http://www.trsek.com }
 
program prevod;
uses crt;
var X:string;
  s,i,d:Integer;
begin
 Writeln('Zadaj cislo X ako retazec: ');
 Readln (X);
 s:=0;
 D:=length(X);
 for i:=1 to d do s:=s+ord(x[i])-48;
 writeln('Ciferny sucet je ', s);
 readln;
end.