Finds out whether a point lies on a bisector

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Program: Priamka.pas
File exe: Priamka.exe

Finds out whether a point lies on a bisector.
{ PRIAMKA.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Zisti ci bod lezi na priamke                   }
{ Vstup : koeficienty priamky, koeficienty bodu           }
{ Vystup: urci ci BOD lezi na priamke                }
{                                  }
{ Datum:10.04.2000               http://www.trsek.com }
 
program priamka_bod;
 
var a,b,c,x,y,v : real;
 
begin
 WriteLn('Zadaj priamku v tvare ax+by+c=0');
 Write('Zadaj a=');
 ReadLn(a);
 Write('Zadaj b=');
 ReadLn(b);
 Write('Zadaj c=');
 ReadLn(c);
 
 WriteLn('Zadaj vysetrovany bod A[x,y]');
 Write('Zadaj x=');
 ReadLn(x);
 Write('Zadaj y=');
 ReadLn(y);
 
 v:=a*x+b*y+c;
 if( v=0 ) then
  WriteLn('Vysetrovany bod A[',x:6:2,',',y:6:2,'] lezi na priamke ',a:6:2,'x+',b:6:2,'y+',c:6:2,'=0')
 else
  WriteLn('Vysetrovany bod A[',x:6:2,',',y:6:2,'] nelezi na priamke ',a:6:2,'x+',b:6:2,'y+',c:6:2,'=0');
 
 ReadLn;
end.