Program určí prospechový priemer triedy

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Priemer3.pas
File exe: Priemer3.exe

Program určí prospechový priemer triedy.
{ PRIEMER3.PAS                  Copyright (c) Pheo }
{ Program určí prospechový priemer triedy.             }
{                                  }
{ Datum:23.04.2003               http://www.trsek.com }
 
program priemer3;
uses crt;
var I,Z,sz,p,j,zn:integer;
  sp,pt,pz:real;
begin
 clrscr;
 writeln;
 write ('Zadaj pocet ziakov z=');
 readln(z);
 writeln('Zadaj pocet predmetov p=');
 read(p);
 Sp:=0;
 
 FOR I:=1 TO z DO
  begin
    sz:=0;
    writeln('Nadiktuj znamky:');
    for j:=1 to p do
    begin
     readln(zn);
     Sz:=Sz+Zn;
    end;
    pz:=sz/p;
    sp:=sp+pz;
  end;
 Pt:=Sp/z;
 writeln('Priemer znamok je:',Pt:4:2);
 repeat until keypressed;
end.