Zjistí, zda je zadané číslo prvočíslem

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Author: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Prvocislo.pas
File exe: Prvocislo.exe

Zjistí, zda je zadané číslo prvočíslem
{ PRVOCISLO.PAS              Copyright (c) Pavel Patak }
{ Zjisti, zda je zadane cislo prvocislem              }
{                                  }
{ Datum:28.10.2004               http://www.trsek.com }
 
Program Prvocislo;
Var P,I : Integer;
  Delitelu : Integer;
Begin
 Write('Zadej cislo : ');
 Readln(P);
 Delitelu:=0;
 Writeln;
 
 For I:=2 to Trunc(Sqrt(p)) do {Hledame delitele}
  if P mod I = 0 then 
   Delitelu:=Delitelu+1;
 
 if (Delitelu = 0) and (P>1) then 
   Writeln('Je to prvocislo.') 
 else 
   Writeln('Neni to prvocislo.');
 
 {Cislo mensi nez 2 nemuze byt prvocislem, bez ohledu na pocet delitelu}
 Readln;
End.