Vyžiada od užívateľa číslo a vymení v ňom prvú a poslednú číslicu

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Program: Znak_pre.pas
File exe: Znak_pre.exe

Vyžiada od užívateľa číslo a vymení v ňom prvú a poslednú číslicu.
{ ZNAK_PRE.PAS       Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Vyziada od uzivatela cislo a vymeni v nom prvu a poslednu cislicu }
{                                  }
{ Datum:27.09.2005               http://www.trsek.com }
 
program znak_pre;
 
var cis: integer;
  ret: string;
  znak: char;
  i1,i2: integer;
 
begin
 Write('Zadaj cislo:');
 ReadLn( cis );
 
 { prevedie na retazecv }
 Str( cis, ret );
 
 { pozicie prveho, posledneho znaku }
 i1 := 1;
 i2 := length( ret );
 
 znak := ret[i1];
 ret[i1] := ret[i2];
 ret[i2] := znak;
 
 WriteLn('Cislo s vymenenimy znakmi je:', ret);
 ReadLn;
end.