Program vypíše ASCII tak, aby všetky znaky vošli na monitor

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Homework in Pascal

Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Znaky.pas
File exe: Znaky.exe

Program vypíše ASCII tak, aby všetky znaky vošli na monitor.
{ ZNAKY.PAS                   Copyright (c) Pheo }
{ Program na výpiše ASCII tak, aby všetky znaky vošli na monitor.  }
{                                  }
{ Datum:15.04.2003               http://www.trsek.com }
 
program znaky;
uses crt;
var i:integer;
begin
 clrscr;
 for i:=1 to 242 do
 if i<100 then write (ord(i),'-',chr(i),',  ')
     else write (ord(i),'-',chr(i),', ');
 repeat until keypressed;
end.