Pascal programy matematika

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [aktuálna]  [91-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-169]

Poradie:81
Program: Maxpostu.pas
Potrebné: Maxpostu.txt

Program číta čísla zo súboru až pokiaľ nenarazí na dve nuly za sebou. Z načítaných čísel potom určí maximálne číslo.Poradie:82
Program: Mc_school.pas
Súbor exe: Mc_school.exe
Príklady: Input.txtAnswer.txt

Multiple-choice questions analysis.
This program is use to read all text-based data and produce a analysis report on the competition.
The analysis report include:
  • total number of participants ,total number of participating schools and total number of participant from each participating school
  • the participant of the highest marks and the highest marks school
  • question analysis such as the percentage correct for each questionPoradie:83
Autor: Juraj Pupák
Program: Medajle.pas

Program spočíta medajle podľa štátov. Vyhodnotí ktorý štát je lepší v počte získaných bodov.Poradie:84
Program: Mensi.c

Nájde najmenšie číslo postupnosti.Poradie:85
Autor: Juraj Pupák
Program: Mesiace.pas

Program podľa čísla mesiaca zistí ročné obdobie.Poradie:86
Program: Min2max2.pas
Vývoják: Min2max2.jpg

Načíta N hodnôt. Určí 2 najmenšie a 2 najväčšie čísla.Poradie:87
Program: Minmat.pas

Získanie riadku matice s minimálnym súčtom absolútnych hodnôt.Poradie:88
Program: Minmax.pas
Vývoják: Minmax.jpg

Načíta čísla a určí minimum a maximum týchto čísel, ich počet a číslo 'i' jeho indexu, ktoré je najbližšie priemeru načítaných čísel.Poradie:89
Autor: Juraj Pupák
Program: Nadvaha.pas

Program pre zistenie nadváhy. Zadáte svoju výšku a váhu a on vám vypočíta BMI a určí podváha, normálna hmotnosť, nadváha, obezita.Poradie:90
Program: Najdel.pas

Program pre zistenie najväčšieho spoločného deliteľa.


Stránky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [aktuálna]  [91-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-169]