Pascal programy matematika

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [aktuálna]  [151-160]  [161-167]

Poradie:141
Program: Ssl_zozn.pas
Potrebné: Cisla.txt

Program načíta zoznam čísel a uloží ich do spojitého zoznamu. Zoznam je rozdelený na párne/nepárne.Poradie:142
Program: Sswap.pas

Program prehodí medzi sebou čísla a,b. Špecialitou je že nepotrebuje pomocnú premenú ani zásobník. Niesom autorom ale je to tak geniálne že som to tu uviedol.Poradie:143
Program: Sucet.pas

Vypočíta súčet dvoch čísel.Poradie:144
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Sucet2.pas

Program spočíta párne čísla vo zvolenom intervale.Poradie:145
Program: Sucin.pas

Zobrazí súčin čísel.Poradie:146
Program: Suckrat.pas
Vývoják: Suckrat.jpg

Načíta N trojíc ľubovoľných čísel A,B,C z ktorých vypočíta súčet a súčin. Výsledky pre jednotlivé trojice tlačí v tvare tabuľky.Poradie:147
Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Sudalicha.pas

Rozhodne, zda je zadané číslo sudé nebo liché.Poradie:148
Program: Suma.pas

Vypočíta sumu súčinov a[i]*b[n+1-i], pričom n je počet čísel.Poradie:149
Autor: Juraj Pupák
Program: Sustava.pas

Program na prevod čísel z dvojkovej do desiatkovej sústavy, alebo na prevod z desiatkovej do dvojkovej sústavy.Poradie:150
Program: Tabulka.pas

Zobrazí tabuľku výpočtov a+b, a-b, a*b, a/b.


Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [aktuálna]  [151-160]  [161-167]