Pascal programy matematika

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [aktuálna]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-162]

Poradie:101
Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Pocitani.pas
Súbor exe: Pocitani.exe

Po zadani dvou čísel a,b z klávesnice program vypočte a+b, a-b, a*b,a/b, a div b, a mod b, celočíselne delení a zbytek po něm. Užívatel zadá dvě čísla, druhé pokud možno nenulové, nulou se totiž špatně delí.Poradie:102
Program: Pole_cis.pas
Potrebné: Pole_cis.txt

Z textového súboru ktorý obsahuje iba celé čísla. Určí počet párnych čísel, ktoré su druhými mocninami nepárnych čísel, a čísel ktoré sú dvojnásobkom nepárnych čísel.Poradie:103
Program: Polecopy.pas
Vývoják: Polecopy.jpg

Prekopíruje pole A do B v obrátenom poradí A(1) do B(n), A2 do B(n-1).Poradie:104
Autor: Juraj Pupák
Program: Postcise.pas

Určí pozíciu a hodnotu minimálneho prvku v poli čísel.Poradie:105
Program: Postup.pas

Vypočíta počet, súčet a priemer kladných čísel.Poradie:106
Program: Postupka.pas

Zistí koľko je v postupnosti čísel kladných a koľko záporných čísel.Poradie:107
Autor: Juraj Pupák
Program: Postupno.pas

Určí najmenšie, najväčšie číslo zo zadanej postupnosti.Poradie:108
Autor: Radovan Slavkovský
Program: Pretekar.pas
Súbor exe: Pretekar.exe

Ide o program, ktorý bol zadaný ako semestrálna práca ku predmetu programovanie.

Pretekár dosiahol po niekoľkých pretekoch určitý bodový zisk (za každý pretek určitý počet bodov).
Úloha 1: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke všetky možnosti (kombinácie), ako bolo možné dosiahnuť aktuálny bodový zisk z jednotlivých pretekov (nezáleží na poradí).
Úloha 2: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke najúspešnejšiu možnosť (alebo možnosti), v ktorom (ktorých) získal pretekár najväčší počet prvých umiestnení v pretekoch.

Poznámka: Pre každého študenta je pripravené konkrétne zadanie s konkrétnymi hodnotami celkového bodového zisku, jednotlivých ocenení za konkrétne poradové miesto v pretekoch, počet pretekov, ktorých sa pretekár zúčastnil. Riešenie musí zobraziť výstup na obrazovke spôsobom, ako ukazuje konkrétne zadanie pre študenta.Poradie:109
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Prevod.pas

Program určí ciferný súčet daného čísla.Poradie:110
Program: Priem2.pas
Vývoják: Priem2.jpg

Vypočíta priemer kladných čísel. Priemer vytlačí pre každú hodnotu v tvare xx/xpr.


Stránky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [aktuálna]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-162]