Pascal programy matematika

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [aktuálna]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-169]

Poradie:101
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Pas_trojuholnik.pas

Vykreslí Pascalov trojuholník.Poradie:102
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Permutacie.pas
Súbor exe: Permutacie.exe
Príklady: Permut.txt

Program na simuláciu permutácií pre zadaný počet prvkov.Poradie:103
pi_lite.jpgAutor: Dalibor Martišek
Program: Pi.pasPi_jednoduse_unit.pas
Súbor exe: Pi.exePi_jednoduse_pro.exe
Potrebné: Pi_jednoduse_pro.zip

Program v Delphi na výpočet čísla Pi. Algoritmus založený na konvergencii jednoduchého radu. Pre obyčajný Pascal je program upraveny ako Pi.pas.Poradie:104
pi_optimal.jpgAutor: Dalibor Martišek
Program: Pi_efektivne_unit.pas
Súbor exe: Pi_efektivne_pro.exe
Potrebné: Pi_efektivne.zip

Program v Delphi na výpočet čísla Pi. Ukážka 4 algoritmov optimálnych pre počítačové spracovanie.Poradie:105
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Plat.pas
Súbor exe: Plat.exe

Vypočíta priemerny plat zo zadaných platov za jednotlivé mesiace.Poradie:106
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Platidla.pas

Rozmenenie danej sumy na najmenší počet platidiel.Poradie:107
Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Pocitani.pas
Súbor exe: Pocitani.exe

Po zadani dvou čísel a,b z klávesnice program vypočte a+b, a-b, a*b,a/b, a div b, a mod b, celočíselne delení a zbytek po něm. Užívatel zadá dvě čísla, druhé pokud možno nenulové, nulou se totiž špatně delí.Poradie:108
Program: Pole_cis.pas
Potrebné: Pole_cis.txt

Z textového súboru ktorý obsahuje iba celé čísla. Určí počet párnych čísel, ktoré su druhými mocninami nepárnych čísel, a čísel ktoré sú dvojnásobkom nepárnych čísel.Poradie:109
Program: Polecopy.pas
Vývoják: Polecopy.jpg

Prekopíruje pole A do B v obrátenom poradí A(1) do B(n), A2 do B(n-1).Poradie:110
Autor: Juraj Pupák
Program: Postcise.pas

Určí pozíciu a hodnotu minimálneho prvku v poli čísel.


Stránky: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [aktuálna]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-169]