Break

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Ukončí příkaz for, while nebo repeat.

Deklarace
procedure Break
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Okamžitě vystupuje z nejvnitřnější smyčky for, while nebo repeat.
Break je analogický s příkazem goto, který adresuje návěští bezprostředně za koncem nejvnitřnější smyčky.
Kompilátor ohlásí chybu, jestliže Break není uvnitř smyčky for, while nebo repeat.
Viz také
Continue
Exit
Halt


Vzorový příklad

{Break.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru Break .}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
var
 S: String;
begin
 while True do
 begin
  ReadLn(S);
  if S = then Break;
  WriteLn(S);
 end;
end.