Continue

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pokračuje v příkazu for, while nebo repeat.

Deklarace
procedure Continue
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
Způsobí, že nejvnitřnější smyčka for, while nebo repeat ihned pokračuje další iterací.
Kompilátor ohlásí chybu, jestliže Continue není uvnitř smyčky for, while nebo repeat.
Viz také
Break
Exit
Halt


Vzorový příklad

{Continue.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru Continue.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
var
 I: Integer;
 Name: string[79];
 F: file;
begin
 for I := 1 to ParamCount do
 begin
  Name := ParamStr(I);
  Assign(F, Name);
  {$I-}
  Reset(F, 1);
  {$I+}
  if IOResult <> 0 then
  begin
   WriteLn('Soubor nenalezen: ', Name);
   Continue;
  end;
  WriteLn(Name, ': ', FileSize(F), ' bajtů');
  Close(F);
 end;
end.