Reťazec

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Príkazy pre prácu s reťazcami

Str (x:premenná var; var s: string);

Konvertuje číselnú hodnotu v premennej x do reťazca s.

{ Priklad konvertuje text na cislo }
{ cislo potom vypise na obrazovku }
var s: string;
    i: integer;
Begin
 i:='123';
 Str(i, s);
 WriteLn(s);
End.

Copy (s: string; ind: Integer; poc: Integer): string;

Vytvorí podreťazec z reťazca s od pozície ind s počtom znakov poc.

{ Program vypise na obrazovku 'BCD'}
var s: string;
    z: string;
Begin
 s := 'ABCDEF';
 z := Copy(s, 2, 3);
 WriteLn(z)
End.

Length (s: string): Integer;

Zistí koľko znakov obsahuje reťazec.

{ Program vypíše na obrazovku číslo 7 }
var s: string;
Begin
 s:='ABCDEFG';
 WriteLn('length = ', Length(s));
End.

Delete (var s: string; ind: Integer; poc: Integer);

Vymaže podreťazec od pozície ind s dĺžkou poc z reťazca.

{ Program Vypíše Dje pekne }
var s: string;
Begin
 s := 'Dnes je pekne';
 Delete(s,2,4);
 WriteLn(s);
End.

Insert (zdroj: string; var s: string; ind: Integer);

Vloží podreťazec zdroj do reťazca s od indexu ind.

{ Program Vypíše Dnes je velmi pekne }
var s: string;
Begin
 s := 'Dnes je pekne';
 Insert('velmi ', s, 6);
 WriteLn(s);
End.

Pos (hlad: string; ret: string): Byte;

Hľadá v reťazci ret pozíciu na ktorej sa vyskytuje reťazec hlad. Pos odpovie číslom (indexom) kde tento reťazec začína. Ak sa hlad v reťazci nenachádza Pos odpovie nula.

{ Program Vypíše číslo 6 }
var s: string;
Begin
 ind := Pos('je', 'Dnes je pekne');
 WriteLn(ind);
End.


Kam ďalej: Obsah | Definícia procedúry