Copy

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 22:00, 5 October 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Vrací podřetězec řetězce.

Deklarace
function Copy(S: String; Index: Integer; Count: Integer): String;
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
S je výraz typu string, Index a Count jsou celočíselné výrazy. Copy vrací řetězec, obsahující Count znaků řetězce S počínaje jeho Index-tým znakem.
Pokud je Index větší, než délka řetězce S, Copy vrátí prázdný řetězec. Pokud parametr Count určuje více znaků, než kolik jich od Index-té pozice zbývá, vrací se pouze tento zbytek řetězce.
Viz také
Concat
Delete
Insert
Length
Pos


Vzorový příklad

{Copy.PAS}
{Vzorový příklad pro funkci Copy.}
var S: String;
begin
  S := 'ABCDEF';
  S := Copy(S, 2, 3);   { 'BCD' }
end.