Delete

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 21:00, 5 October 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Vymaže z řetězce jeho část.

Deklarace
procedure Delete(var S: String; Index: Integer; Count:Integer);
Režim
Windows, Reálný, Chráněný
Poznámky
S je proměnná typu string. Index a Count jsou celočíselné výrazy. Delete z řetězce S vymaže Count znaků počínaje jeho Index-tým znakem. Pokud je Index větší, než délka řetězce S, nesmažou se žádné znaky. Pokud parametr určuje více znaků, než kolik jich od Index-té pozice zbývá, smaže se pouze tento zbytek řetězce.
Viz také
Concat
Copy
Insert
Length
Pos


Vzorový příklad

{Delete.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru Delete.}
{ Pro Windows: }
{ uses WinCrt; }
 var
   s: string;
 begin
   s := 'Honest Abe Lincoln';
   Delete(s,8,4);
   Writeln(s); { 'Honest Lincoln' }
 end.