Zadania Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám pošlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie ľahké skúste generátor zadaní.

Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-210]  [aktuálna]  [221-230]  [231-240]  [241-242]

Poradie:211
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Svetelne_noviny.pas
Súbor exe: Svetelne_noviny.exe

Napíšte program, ktorý na obrazovke vytvorí efekt svetelných novínPoradie:212
Program: Tabulka.pas

Zobrazí tabuľku výpočtov a+b, a-b, a*b, a/b.Poradie:213
Program: Tangens.pas
Súbor exe: Tangens.exe
Vývoják: Tangens.gif

Výpočet vzťahu y = tg(x)/x.Poradie:214
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Taylor.pas
Súbor exe: Taylor.exe

Vypočíta hodnotu e na x-tu. Použije taylorov rad.Poradie:215
Program: Teploty.pas

Určí najvyšiu teplotu v týždni.Poradie:216
Autor: Miroslav Lízal, Tomáš Okurek
web: pascalweb.wz.cz/index86.html

Program: Teploty2.pas
Súbor exe: Teploty2.exe

Program pre výpočet priemernej teploty zo zadaných hodnôt.Poradie:217
Program: Terc.pasTerclight.pasTerc2.pas
Súbor exe: Terc.exeTerc2.exe
Súbor ubuntu: Terc
Príklady: Terc.txtTerc2.txt

Program zistí akými kombináciami zásahov do terča sa dá dosiahnuť požadovaný počet bodov Z. Určí všetky vektory P ( P[1] .. P[M] ) a počet zásahov do medzikružia. Nakoniec vypíše všetky možné riešenia a ich počet (0, 1, 2, …). Podrobný postup riešenia nájdete v Terc.txt.

Ako všade aj tu platí že sa dá naprogramovať jednodušia verzia TercLight.pas ktorá ale nieje taká výkonná.

Nakoniec ešte uverejňujem verziu Terc2.pas od prispievateľky s nickom Quetocek. Vďaka nej je k dispozícii aj dokumentácia.Poradie:218
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Text_pocet.pas
Súbor exe: Text_pocet.exe

Zastúpenie písmen (znakov) v danom reťazci.Poradie:219
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Textovy_subor.pas
Súbor exe: Textovy_subor.exe

Program, ktorý vloží ľubovoľný text do súboru text.txt a načíta text zo súboru.Poradie:220
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Tretia_odmocnina.pas
Súbor exe: Tretia_odmocnina.exe

Tretia odmocnina ako výsledok riešenia binomickej rovnice. Newtonovou metódou použitím iteračného vzťahu
x[0]=1,
x[i+1]=x[i]+(A/sqr(x[i]-x[i])/3,
pričom výpočet končí, keď abs(x[i+1]-x[i]) je menšie epsilon, kde epsilon je požadovaná presnosť.


Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-210]  [aktuálna]  [221-230]  [231-240]  [241-242]