Homework in Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
You find some needs, send me homework during mail. If it's easy try generator of homework.

Pages: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-210]  [actual]  [221-230]  [231-240]  [241-242]

Order:211
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Svetelne_noviny.pas
File exe: Svetelne_noviny.exe

Napíšte program, ktorý na obrazovke vytvorí efekt svetelných novínOrder:212
Program: Tabulka.pas
File exe: Tabulka.exe

Displays the diagram of the calculationsOrder:213
Program: Tangens.pas
File exe: Tangens.exe
flow: Tangens.gif

Displays the diagram of the calculations y = tg(x)/x.Order:214
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Taylor.pas
File exe: Taylor.exe

Vypočíta hodnotu e na x-tu. Použije taylorov rad.Order:215
Program: Teploty.pas

Defines the highest temperature of a week.Order:216
Author: Miroslav Lízal, Tomáš Okurek
web: pascalweb.wz.cz/index86.html

Program: Teploty2.pas
File exe: Teploty2.exe

Program pre výpočet priemernej teploty zo zadaných hodnôt.Order:217
Program: Terc.pasTerclight.pasTerc2.pas
File exe: Terc.exeTerc2.exe
File ubuntu: Terc
Example: Terc.txtTerc2.txt

Program zistí akými kombináciami zásahov do terča sa dá dosiahnuť požadovaný počet bodov Z. Určí všetky vektory P ( P[1] .. P[M] ) a počet zásahov do medzikružia. Nakoniec vypíše všetky možné riešenia a ich počet (0, 1, 2, …). Podrobný postup riešenia nájdete v Terc.txt.

Ako všade aj tu platí že sa dá naprogramovať jednodušia verzia TercLight.pas ktorá ale nieje taká výkonná.

Nakoniec ešte uverejňujem verziu Terc2.pas od prispievateľky s nickom Quetocek. Vďaka nej je k dispozícii aj dokumentácia.Order:218
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Text_pocet.pas
File exe: Text_pocet.exe

Zastúpenie písmen (znakov) v danom reťazci.Order:219
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Textovy_subor.pas
File exe: Textovy_subor.exe

Program add some text into file text.txt and read text from file.Order:220
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Tretia_odmocnina.pas
File exe: Tretia_odmocnina.exe

Tretia odmocnina ako výsledok riešenia binomickej rovnice. Newtonovou metódou použitím iteračného vzťahu
x[0]=1,
x[i+1]=x[i]+(A/sqr(x[i]-x[i])/3,
pričom výpočet končí, keď abs(x[i+1]-x[i]) je menšie epsilon, kde epsilon je požadovaná presnosť.


Pages: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-210]  [actual]  [221-230]  [231-240]  [241-242]