Pascal programy KMP (Klub mladých programátorov)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [aktuálna]  [141-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-250]  [251-300]  [301-313]

Poradie:131
krychle.pngProgram: Krychle.pasU_crt.pasU_graf13.pasU_znacka.pas
Súbor exe: Krychle.exe
Potrebné: Textura2.bmpTextura2.obj

Program pre otáčanie texturou pomocou kolineránich transformácií.Poradie:132
Autor: Ľuboš Saloky
Program: Kufor.pas
Súbor exe: Kufor.exe
Potrebné: Egavga.bgi

Záverečné hádanie kociek v hre kufor.Poradie:133
Autor: Juraj Pupák
Program: Kurzor.pas
Súbor exe: Kurzor.exe

Editor na kreslenie pomocou hviezdičiek. Pohyb kurzora šípkami. 0-9 - zmena farby, sift+šípky - kresli, enter - koniec.Poradie:134
Program: Kurzor.pas
Súbor exe: Kurzor.exe

Editor súboru kurzora pre Saloky programy.Poradie:135
Program: Kvadrat4.pas
Súbor exe: Kvadrat4.exe

Tento program zo zadaných koeficientov a, b,c vypočíta korene kvadratickej rovnice, upraví rovnicu na štvorec a vykreslí graf funkcie (pozor si treba dat hlavne na to, že pri vykresľovaní grafu sa môžu zadať len celé čísla a os y smeruje trochu netypicky k dolnému okraju obrazovky).Poradie:136
Autor: Jojko
Program: Led.pas
Súbor exe: Led.exe

Program zapína/vypína led na klávesnici.Poradie:137
lode.pngAutor: Aleš Kučík
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Lode.pasHraci.pasMcrt01.pasMouse01.pasTmenu01.pas
Súbor exe: Lode.exe
Vývoják: Lode_popis.htm

Program pro hru LODĚ. Program by měl umožnit hru dvou protihráčů nebo i hru proti počítači. Každý hráč má dvě hrací plochy stejné velikosti. V levé ploše jsou rozmístěny hráčovy lodě, které si zde sám na začátku rozmístí, a v průběhu hry se zde ještě zobrazují zásahy a minutí. V pravé ploše se v průběhu hry zobrazují hráčovy zásahy a minutí. Vítězem se stává ten, kdo první zničí všechny protihráčovy lodě.Poradie:138
Autor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Log.pas
Súbor exe: Log.exe

Program výpočtu logaritmu troma spôsobmi.
- výpočet logaritmu s neznámym VÝSLEDKOM
- výpočet logaritmu s neznámym B
- výpočet logaritmu s neznámym APoradie:139
loyd15.pngAutor: Marián Vook
Program: Loyd15.pas
Súbor exe: Loyd15.exe
Potrebné: Egavga.bgiTrip.chr

Grafická podoba obľúbenej Loydovej 15. Hrateľná a veľmi vydarená. Vo štvorci 4x4 máte náhodne rozmiestnené čísla 1 až 15. Vašou úlohou je presúvaním čísel na voľné políčko usporiadať tieto čísla.Poradie:140
Program: Lzh.pas
Súbor exe: Lzh.exe
Potrebné: Lzhasm.objLz.pasLzo.pasTestlzo.pasTplzh.docLzh.zip

Huffman Compression Engine
LHA/LZH is a freeware compression utility and associated file format. It was created in 1988 by Haruyasu Yoshizaki (Yoshizaki Haruyasu?), and originally named LHarc. A complete rewrite of LHarc, tentatively named LHx, was eventually released as LH. It was then renamed to LHA to avoid conflicting with the then-new MS-DOS 5.0 LH ("load high") command. According to early documentation, LHA is pronounced like La.
LHA/LZH on wikipedia


Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [aktuálna]  [141-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-250]  [251-300]  [301-313]