Pascal source in Pascal (KMP)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [actual]  [141-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-250]  [251-300]  [301-313]

Order:131
krychle.pngProgram: Krychle.pasU_crt.pasU_graf13.pasU_znacka.pas
File exe: Krychle.exe
need: Textura2.bmpTextura2.obj

Program pre otáčanie texturou pomocou kolineránich transformácií.Order:132
Author: Ľuboš Saloky
Program: Kufor.pas
File exe: Kufor.exe
need: Egavga.bgi

Finaly game in TV game name Kufor.Order:133
Author: Juraj Pupák
Program: Kurzor.pas
File exe: Kurzor.exe

Editor na kreslenie pomocou hviezdičiek. Pohyb kurzora šípkami. 0-9 - zmena farby, sift+šípky - kresli, enter - koniec.Order:134
Program: Kurzor.pas
File exe: Kurzor.exe

Editor cursor's file for Saloky programs.Order:135
Program: Kvadrat4.pas
File exe: Kvadrat4.exe

Tento program zo zadaných koeficientov a, b,c vypočíta korene kvadratickej rovnice, upraví rovnicu na štvorec a vykreslí graf funkcie (pozor si treba dat hlavne na to, že pri vykresľovaní grafu sa môžu zadať len celé čísla a os y smeruje trochu netypicky k dolnému okraju obrazovky).Order:136
Author: Jojko
Program: Led.pas
File exe: Led.exe

Program know on/off keyboard led.Order:137
lode.pngAuthor: Aleš Kučík
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Lode.pasHraci.pasMcrt01.pasMouse01.pasTmenu01.pas
File exe: Lode.exe
flow: Lode_popis.htm

Program pro hru LODĚ. Program by měl umožnit hru dvou protihráčů nebo i hru proti počítači. Každý hráč má dvě hrací plochy stejné velikosti. V levé ploše jsou rozmístěny hráčovy lodě, které si zde sám na začátku rozmístí, a v průběhu hry se zde ještě zobrazují zásahy a minutí. V pravé ploše se v průběhu hry zobrazují hráčovy zásahy a minutí. Vítězem se stává ten, kdo první zničí všechny protihráčovy lodě.Order:138
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Log.pas
File exe: Log.exe

Program calculate logarithm with tree one.
- calculate logarithm with unknown RESULT
- calculate logarithm with unknown B
- calculate logarithm with unknown AOrder:139
loyd15.pngAuthor: Marián Vook
Program: Loyd15.pas
File exe: Loyd15.exe
need: Egavga.bgiTrip.chr

It is a graphic arrangement of Loyd15 game. Your assignment arange numbers. You move number only to free box.Order:140
Program: Lzh.pas
File exe: Lzh.exe
need: Lzhasm.objLz.pasLzo.pasTestlzo.pasTplzh.docLzh.zip

Huffman Compression Engine
LHA/LZH is a freeware compression utility and associated file format. It was created in 1988 by Haruyasu Yoshizaki (Yoshizaki Haruyasu?), and originally named LHarc. A complete rewrite of LHarc, tentatively named LHx, was eventually released as LH. It was then renamed to LHA to avoid conflicting with the then-new MS-DOS 5.0 LH ("load high") command. According to early documentation, LHA is pronounced like La.
LHA/LZH on wikipedia


Pages: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [actual]  [141-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-250]  [251-300]  [301-313]