Program vygeneruje 20 náhodných čísel od 1 do 6 a určí percentuálne zastúpenie

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Beginers

Author: Danciwo
Program: Kocky_percenta.pas
File exe: Kocky_percenta.exe

Program vygeneruje 20 náhodných čísel od 1 do 6 a určí percentuálne zastúpenie.
{ KOCKY_PERCENTA.PAS             Copyright (c) Danciwo }
{ Program vygeneruje 20 cisel od 1 do 6 a vypise percentualne    }
{ zastupenie.                            }
{                                  }
{ Author: Danciwo                          }
{ Date : 15.02.2008              http://www.trsek.com }
 
program kocky_precenta;
uses crt;
var i,a,j:integer;
  p1,p2,p3,p4,p5,p6,b,c,d,f,g,h:real;
 
begin
 p1:=0;
 p2:=0;
 p3:=0;
 p4:=0;
 p5:=0;
 p6:=0;
 
 clrscr;
 randomize;
 writeln('Program vygeneruje 20 cisel od 1 do 6 a vypise percentualne zastupenie');
 writeln;
 for i:= 1 to 20 do begin
  a:= random (6)+1;
  write (' ',a);
  if a= 1 then p1:=p1+1;
  if a= 2 then p2:=p2+1;
  if a= 3 then p3:=p3+1;
  if a= 4 then p4:=p4+1;
  if a= 5 then p5:=p5+1;
  if a= 6 then p6:=p6+1;
 end;
 
 writeln;
 writeln;
 b:= p1/20 * 100;
 c:= p2/20 * 100;
 d:= p3/20 * 100;
 f:= p4/20 * 100;
 g:= p5/20 * 100;
 h:= p6/20 * 100;
 
 writeln ('Jednotiek je  ',b:2:2,'%');
 writeln ('Dvojek je   ',c:2:2,'%');
 writeln ('Trojek je   ',d:2:2,'%');
 writeln ('Stvoriek je  ',f:2:2,'%');
 writeln ('Patiek je   ',g:2:2,'%');
 writeln ('Sestiek je   ',h:2:2,'%');
 readln;
end.