Program, ktorý overí či zadané číslo je prvočíslo

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: Beginers

Author: Danciwo
Program: Prvocislo4.pas
File exe: Prvocislo4.exe

Program, ktorý overí či zadané číslo je prvočíslo.
{ PRVOCISLO4.PAS               Copyright (c) Danciwo }
{ Napiste funkciu ktora pre danne cislo na vstupe vrati hodnotu TRUE}
{ ak dane cislo na vstupe je prvocilo.               }
{                                  }
{ Author: Danciwo                          }
{ Date : 15.02.2008              http://www.trsek.com }
 
program prvocislo4;
uses crt;
var cislo,c: integer;
  x:boolean;
 
function prvocislo(var a: integer): boolean;
     var i,d:integer;
     begin
        prvocislo:=true;
        for i:=2 to trunc(sqrt(a)) do
        if a mod i=0 then prvocislo:=false;
     end;
 
begin
 writeln('Program urci ci je dane cislo prvocislo.');
 write('Zadajte prosim cele cislo: ');
 readln(c);
 x:=prvocislo(c);
 writeln(x);
 readln;
end.