Pascal source in Pascal (KMP)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-200]  [201-250]  [251-260]  [261-270]  [271-280]  [281-290]  [291-300]  [actual]  [311-316]

Order:301
Author: Juraj Pupák
Program: Vymenaho.pas

Generate 200 numbers and switch 2 number in array.Order:302
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Vytah.pas

Calculate lifting capacity. Input number of people who enter.Order:303
Author: Ivan Dimov
Program: Win.pas
File exe: Win.exe

How the Window 97 should look like. Don't you think it really looks like that?Order:304
Author: Václav Švejcar (vsinternational@volny.cz)
Program: Wmaster.pas
File exe: Wmaster.exe

Program like text editor.Order:305
x-files.pngAuthor: Alexej Ostrouchov
Program: X-file_r.pas
File exe: X-file_r.exe
need: X-files.pas

The game - a kind of hybrid of DOOM and Digger. The whole game is done in text mode with good and funny ideas.Order:306
x-files.pngAuthor: Alexej Ostrouchov
Program: X-files.pas
File exe: X-files.exe
need: X-file_r.pas

The game - a kind of hybrid of DOOM and Digger. The whole game is done in text mode with good and funny ideas.Order:307
z35.pngAuthor: Martin Truben
Program: Z35.pas
File exe: Z35.exe

This is a game match. It's a simply game where you play with compute or second player. At start the game are 3 heaps of matchs. Players are alternately pick up match. Who don't pick any lose.Order:308
Program: Z_pismenkovej_ulice.pas
need: Dom.txt

Program ktorý može byť skompilovaný oboma druhmi kompilátorov Pascalu a po spustení vypíše ANO, ak bol skompilovany kompilátorom s vnoreným zátvorkovanim a NIE, ak bol skompilovaný kompilátorom s nevnoreným zátvorkovaním.

Na vstupe je daný počet poschodí a počet okien na jednom poschodí domu na Písmenkovej ulici. Ďalej je daný počet okien, kde nikto nie je doma a zoznam týchto okien. Každé okno je dané dvojicou a,b, kde a je poschodie a b číslo okna na poschodí zľava. Ďalej je dané okno, kde to nevydržali a zasvietili. Odsimulujte na obrazovke jeden zo sposobov, ako sa možu rozsvecovať ostatné okná.Order:309
Author: Ľuboš Saloky
Program: Zacierni.pas
File exe: Zacierni.exe
need: Egavga.bgi

Gradually the screen to change monitor at black.Order:310
Author: mersi
Program: Zamest.pas
File exe: Zamest.exe

Zostavte program, ktorý bude vykonávať nasledujúce činnosti
- načítanie údajov N zamestnancov (meno, priezvisko, plat a odpracované rovky)
- zistenie priemerného platu
- zistenie najnizšieho a najvyššieho platu
- zistenie priemernej odpracovanej doby v rokoch
- zapísanie zistených údajov do textového súboru ,,vystupy.txt"


Pages: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-200]  [201-250]  [251-260]  [261-270]  [271-280]  [281-290]  [291-300]  [actual]  [311-316]