Pascal source in Pascal (KMP)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-200]  [201-210]  [211-220]  [221-230]  [231-240]  [241-250]  [251-260]  [261-270]  [actual]  [281-290]  [291-300]  [301-313]

Order:271
Author: Carl Skipworth
Program: Sudokurslvr.pas
File exe: Sudokurslvr.exe

Sudoku resolver. Modification by Carl Skipworth. Old version sudoku.Order:272
Author: Ľuboš Saloky
Program: Svgabgi.pas
File exe: Svgabgi.exe
need: Svga256.bgi

All SVGA modes enabled with BGI.Order:273
Author: Ivan Dimov
Program: T-stynet.pas
File exe: T-stynet.exe
need: Egavga.bgi

A graphic shooting game.Order:274
t1.pngAuthor: Sargo
Program: T1.pas
File exe: T1.exe

Jedná sa o hru, v ktorej musíte skladat objekty do skupiny minimálne troch štvorčekov vodorovne, zvislo alebo šikmo oba smermi. Hra počíta skóre a končí pri zaplnení hracej plochy tak že není možné prida ďalší objekt.

Hra sa ovláda 4-šípkami

hore - zmena poradia štvorčekov v objetke
vžavo - posun vžavo
vpravo - posun doprava
dole - rýchle posunutie objektu smerom doluOrder:275
tabulka.pngAuthor: ghostix
Program: Tabulka.pas
File exe: Tabulka.exe
need: Egavga.bgi

Program vykreslí tabuľku. Užívateľ zadá počet riadkov, stĺpcov.Order:276
tabulka.pngAuthor: ghostix
Program: Tabulka_s_hvezdickama.pas
File exe: Tabulka_s_hvezdickama.exe
need: Egavga.bgi

Program vykreslí tabuľku s hviezdičkami.Order:277
Author: RaptoR
Program: Teplo.pas
File exe: Teplo.exe

Program vypočíta odovzdané teplo.Order:278
Author: Miroslav Lízal, Tomáš Okurek
web: pascalweb.wz.cz/index86.html

Program: Teploty.pas
File exe: Teploty.exe

Program pre výpočet priemernej teploty zo zadaných hodnôt.Order:279
Author: Werbhofen
Program: Tetris.pasKniznica.pasTetrunit.pasTetrdata.pas
File exe: Tetris.exe

Hra tetris v textovom mode.Order:280
texure_p.jpgAuthor: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Texure_p.pas
File exe: Texure_p.exe

Draw texture with rotate quadrate.


Pages: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-200]  [201-210]  [211-220]  [221-230]  [231-240]  [241-250]  [251-260]  [261-270]  [actual]  [281-290]  [291-300]  [301-313]