Program simuluje hru Bingo

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Category: KMP (Club of young programmers)
bingo.pngAuthor: Miroslav Lízal, Tomáš Okurek
web: pascalweb.wz.cz/index86.html

Program: Bingo.pas
File exe: Bingo.exe

Program simuluje hru Bingo.

 Můžeš sázet na sloupce, řádky, čísla a barvu (sudá, lichá)
   Sloupce: sloupec X (X nabýva hodnot A,B,C)
   Rádky: řada X (X nabýva hodnot 1 az 10)
   Cislo: číslo a poté na dotaz zadej číslo
   Barva: sudé nebo liché
{ BINGO.PAS               Copyright (c) Jiri Grummich }
{ Program simuluje hru Bingo                    }
{ Muzes sazet na sloupce,radky,cisla a barvu(suda,licha)      }
{  Sloupce: ůsloupec Xů X nabyva hodnot A,B,C           }
{   Radky: ůrada Xů X nabyva hodnot 1 az 10            }
{   Cislo: ůcisloů a pote na dotaz zadej cislo          }
{   Barva: ůsudeů nebo ůlicheů                  }
{                                  }
{ Datum:31.03.2003               http://www.trsek.com }
 
Program BINGO;
uses crt;
var A,S,SA,SB,SC,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,SUD,LICH,K,KS,A2,F,H,x,y,je,meza,bekl,K2,KS2,W,CHEAT : integer;
  B,Z,UG,JCH : string;
  VL : char;
Begin
   repeat
   textbackground (white);
   clrscr;
   textcolor (56);
   writeln ('       RULETA        ');
   writeln;
   writeln;
   textcolor (RED);
   writeln ('1.........HRAT');
   writeln ('2.........PRAVIDLA HRY');
   writeln ('3.........KONEC');
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   writeln;
   textcolor (green);
   writeln (' Jiri Grummich ');
   VL := readkey;
   if VL = '2' then begin
           clrscr;
           textcolor (56);
           writeln ('         PRAVIDLA HRY       ');
           writeln;
           writeln;
           textcolor (white);
           writeln ('-Zacinas s 5000Kc v penezence (BANK).');
           writeln ('-Muzes sazet na sloupce,radky,cisla a barvu(suda,licha)');
           writeln ('-Sloupce: ůsloupec Xů X nabyva hodnot A,B,C');
           writeln ('-Radky: ůrada Xů X nabyva hodnot 1 az 10');
           writeln ('-Cislo: ůcisloů a pote na dotaz zadej cislo');
           writeln ('-Barva: ůsudeů nebo ůlicheů');
           writeln ('-Sazky ukoncis napises-li na dotaz: ůChcete vsadit?ů ůneů');
           writeln ('-Nemuzete vsadit zapornou sazku ani se zadluzit v banku!');
           writeln ('-Z programu vyjedes jestlize na otazku ůChcete vsadit?ů odpovis ůkoneců');
           writeln ('-Je-li tvuj bank nad 10000Kc vyhral jsi!');
           writeln ('-Je-li tvuj bank pod 500Kc prohral jsi!');
           writeln ('-Kurzy:');
           writeln ('-   Barva: 0.2x');
           writeln ('-   Sloupec: 0.3x');
           writeln ('-   Rada: 1x');
           writeln ('-   Cislo: 4x');
           writeln ('-   Cislo 0: 10x');
           writeln ('-Program vytvoril Jiri Grummich');
           Jch:=readkey;
           if JCH = '0' then begin
           writeln;
           writeln;
           writeln;
           textcolor (89);
           writeln ('Cheaty: Piste na otazku ůChcete vsadit?ů.');
           writeln ('    - ůnavalprachytyjedenzkurvenejcurakuů - prida 1000Kc do banku');
           writeln ('    - ůbozedejmicisloů (u posledni sazky) a pak zadejte cislo.');
           readkey;
                     end;
                     end;
 
   if VL = '1' then begin
   A:=5000;
   A2:=A;
   repeat
   R1:=0;
   R2:=0;
   R3:=0;
   R4:=0;
   R5:=0;
   R6:=0;
   R7:=0;
   R8:=0;
   R9:=0;
   R10:=0;
   SUD:=0;
   LICH:=0;
   SA:=0;
   SB:=0;
   SC:=0;
   KS:=0;
   KS2:=0;
   x:=0;
   Y:=0;
   MEZA:=0;
   textcolor (red);
   textbackground (black);
   clrscr;
   K:=31;
   write (chr (201),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205));
   write (chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205));
   write (chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205));
   write (chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205));
   write (chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205));
   writeln (chr (187));
   writeln (chr (186),'      A B C      ',chr (186));
   write (chr (204),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205));
   write (chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (203),chr (205));
   write (chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205));
   write (chr (205),chr (205),chr (205),chr (203),chr (205),chr (205));
   write (chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205));
   writeln (chr (185));
   writeln (chr (186),'    1',chr (186),' 01 02 03 ',chr (186),'1    ',chr (186));
   writeln (chr (186),'  S  2',chr (186),' 04 05 06 ',chr (186),'2  L  ',chr (186));
   writeln (chr (186),'    3',chr (186),' 07 08 09 ',chr (186),'3    ',chr (186));
   writeln (chr (186),'  U  4',chr (186),' 10 11 12 ',chr (186),'4  I  ',chr (186));
   writeln (chr (186),'    5',chr (186),' 13 14 15 ',chr (186),'5    ',chr (186));
   writeln (chr (186),'    6',chr (186),' 16 17 18 ',chr (186),'6  C  ',chr (186));
   writeln (chr (186),'    7',chr (186),' 19 20 21 ',chr (186),'7    ',chr (186));
   writeln (chr (186),'  D  8',chr (186),' 22 23 24 ',chr (186),'8  H  ',chr (186));
   writeln (chr (186),'    9',chr (186),' 25 26 27 ',chr (186),'9    ',chr (186));
   writeln (chr (186),'  A 10',chr (186),' 28 29 30 ',chr (186),'10 A  ',chr (186));
   writeln (chr (186),'     ',chr (186),'  00  ',chr (186),'     ',chr (186));
   write (chr (200),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205));
   write (chr (205),chr (205),chr (205),chr (202),chr (205),chr (205),chr (205));
   write (chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205));
   write (chr (202),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205),chr (205));
   writeln (chr (205),chr (205),chr (205),chr (188));
   writeln;
   textcolor (white); {vkladni cast}
   repeat
   writeln ('Vas bank je: ',A2,' Kc.');
   writeln ('Chcete vsadit? ');
   readln (Z);
   if (Z<>'ne') and (Z<>'konec') then begin
   if (Z='navalprachytyjedenzkurvenejcuraku') then A2:=A2+1000;
   if (Z='bozedejmicislo') then begin
                  readln (H);
                  cheat:=2;
                  end
               else cheat:=1;
   repeat
   write ('Napiste castku pro vklad: ');
   readln (S);  {nacte sazku}
   A2:=A2-S;    {pripad prohry}
   if (A2 <= 0) or (S<=0) then begin
          writeln ('Zadali jste zapornou sazku!!');
          A2:=A2+S+1;
          S:=0;
          end;
   until S > 0;
   write ('Na co sazet? ');
   read (B);   {nacte kam umistit sazku}
   if B='sloupec A' then SA:=trunc (S*1.3); {urceni sloupcu}
   if B='sloupec B' then SB:=trunc (S*1.3);
   if B='sloupec C' then SC:=trunc (S*1.3); {urceni sloupcu}
   if B='rada 1' then R1:=S*2;  {urceni rad}
   if B='rada 2' then R2:=S*2;
   if B='rada 3' then R3:=S*2;
   if B='rada 4' then R4:=S*2;
   if B='rada 5' then R5:=S*2;
   if B='rada 6' then R6:=S*2;
   if B='rada 7' then R7:=S*2;
   if B='rada 8' then R8:=S*2;
   if B='rada 9' then R9:=S*2;
   if B='rada 10' then R10:=S*2; {urceni rad}
   if B='suda' then SUD:=trunc (S*1.2);  {urceni sudych}
   if B='licha' then LICH:=trunc (S*1.2); {urceni lichych}
   if B='cislo' then begin   {urceni cisla}
            writeln ('Napis cislo: ');
            if K = 31 then begin
            read (K);
            if K=0 then KS:=S*10
               else KS:=S*4;
                    end
                 else begin
                   read (K2);
                   if K2=0 then KS2:=S*10
                       else KS2:=S*4
                    end
            end;   {urceni cisla}
     readln;
     end;
     until (Z='ne') or (Z='konec');
   {2. cast}
   textbackground (blue);  {graf. cast}
   clrscr;
   gotoxy (1,1);
   write (chr (220));
   if CHEAT = 1 then begin
   randomize;
   H:=random (30);
            end;
   repeat
      delay (50);
      x:=x+1;
      gotoxy (x,y);
      write (chr (220));
   until x=60;
 
   gotoxy (40,3);
   textcolor (45);
   write ('!S A Z K Y J S O U U Z A V R E N Y!');
   gotoxy (30,10);
   textcolor (12);       {graf. cast}
   write ('Vyhrava cislo  '); {inicializace vyherniho cisla}
   delay (100);
   writeln (H);
   writeln ('Vyhrava: ');
   delay (920);
   if H mod 2 = 0 then begin
             writeln ('     Sude cislo');
             MEZA:=MEZA+SUD;
             end
          else begin
             writeln ('     Liche cislo');
             MEZA:=MEZA+LICH;
             end;
   delay (920);
   if H mod 3 = 0 then begin
             writeln ('     3. sloupec');
             MEZA:=MEZA+SC;
             end
          else if (H+2) mod 3 = 0 then begin
                         writeln ('     1. sloupec');
                         MEZA:=MEZA+SA;
                         end
                    else begin
                       writeln ('     2. sloupec');
                       MEZA:=MEZA+SB;
                       end;
   delay (920);
   if H mod 3 = 0 then begin
               JE:=H div 3;
               writeln ('     ',JE,'. rada');
             end
          else begin
             JE:=(H div 3) + 1;
             writeln ('     ',JE,'. rada');
             end; {inicializace vyherniho cisla}
   if JE = 1 then MEZA:=MEZA+R1;
   if JE = 2 then MEZA:=MEZA+R2;
   if JE = 3 then MEZA:=MEZA+R3;
   if JE = 4 then MEZA:=MEZA+R4;
   if JE = 5 then MEZA:=MEZA+R5;
   if JE = 6 then MEZA:=MEZA+R6;
   if JE = 7 then MEZA:=MEZA+R7;
   if JE = 8 then MEZA:=MEZA+R8;
   if JE = 10 then MEZA:=MEZA+R10;
   if H = K then MEZA:=MEZA+KS;
   if H = K2 then MEZA:=MEZA+KS2;
   delay (920);
   writeln;
   writeln;
   textcolor (red);
   if MEZA<>0 then writeln ('       Vyhral jste ',MEZA,' Kc!!')
        else writeln ('       Bohuzel, nic jste nevyhral.');
   textcolor (yellow);
   write ('Vas aktualni bank je: ');
   delay (600);
   A2:=A2+MEZA;
   textcolor (black);
   write (A2,'Kc!');
   readkey;
   if A2 > 10000 then W:=1;
   if A2 < 500 then W:=2;
   until (A2 <= 500) or (Z = 'konec') or (A2 > 10000);
   if W = 1 then begin
          clrscr;
          textbackground (Blue);
          gotoxy (10,15);
          textcolor (68);
          write ('V y h r a l  j s t e ! ! ! ! ');
          readkey;
          end;
   if W = 2 then begin
          clrscr;
          textbackground (Blue);
          gotoxy (10,15);
          textcolor (68);
          write ('Z b a n k r o t o v a l j s t e ! ! ! ! ! ');
          readkey;
          end;
   if W = 0 then begin
          clrscr;
          textbackground (Blue);
          gotoxy (10,15);
          textcolor (68);
          write (' V z d a l  j s i  t o  s r a c k o ! ! ! ');
          readkey;
          end;
          end;
   if VL = '3' then clrscr;
   until VL = '3';
End.