Geometry programs in Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-10]  [actual]  [21-30]  [31-36]

Order:11
Author: Neznámy (prosím ozvi sa mi)
Program: Kocka3d.pasKockadat.pas
File exe: Kocka3d.exe

Program vytvára 3D prostredie, v ňom zobrazi kocku. Kocka sa dá posúvať a otáčať. Projekčná plocha sa nachádza v počiatku súradnicovej sústavy, je nehybná. Kocka je vykresľovaná IBA PRED projekčnou plochou DO URČITEJ vzdialenosti. Vykresľovanie je obmedzené aj do šírky a výšky.
Ovládanie - a,s,d,w,q,e,j,k,l,iOrder:12
Author: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Koule.pas

Po zadání polomeru vypočte povrch a objem kouleOrder:13
kruh.pngProgram: Kruh.pas
File exe: Kruh.exe

Calculates the circumference of a disc.
Formula for circumference of a disc is 2·π·r.
Formula for area of a disc is π·r².

Description:
- r is radius
- π is Ludolf's number 3.14159

Program for calculate π is here Pi.pasOrder:14
Author: Juraj Pupák
Program: Kurzor.pas
File exe: Kurzor.exe

Editor na kreslenie pomocou hviezdičiek. Pohyb kurzora šípkami. 0-9 - zmena farby, sift+šípky - kresli, enter - koniec.Order:15
Author: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Kvadr.pas

Po zadání tří rozmerů kvádru vypočte jeho objemOrder:16
Program: Mapa.pas
flow: Mapa.jpg

Calculates original distance when know gauge and distance on the map.Order:17
obdlznik.pngAuthor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Obdelnik.pas
File exe: Obdelnik.exe

Po zadáni délek dvou stran obdelníka vypočte obvod a obsah. Pre výpočet obvodu platí a·b

Pričem:
- a je delhší strana obdélníka
- b je kratší strana obdélníkaOrder:18
obdlznik.pngProgram: Obdlznik.pas
File exe: Obdlznik.exe

Circumference of a rectangle.
Formula is a·b

Description:
- a is short length
- b is long lengthOrder:19
Author: RaptoR
Program: Objem_kocky.pas
File exe: Objem_kocky.exe

Program vypočíta objem kocky.Order:20
Author: RaptoR
Program: Objem_kvadra.pas
File exe: Objem_kvadra.exe

Program vypočíta objem kvádra.


Pages: [1-10]  [actual]  [21-30]  [31-36]