Projects in Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-10]  [actual]  [21-30]  [31-38]

Order:11
koupy_enigma_screen.pngAuthor: Petr Koupý
web: koupy.net/programy.php

Program: Enigma_crypter.pas
File exe: Enigma_crypter.exe
Example: Enigma_crypter.zip

Program slouží k šifrování a dešifrování textu pomocí šifry Enigma používané během druhé světové války. Konkrétně se jedná o základní verzi se třemi scramblery, kterou na začátku války používaly jednotky Wehrmacht a Luftwaffe. Program používá stejný vnitřní mechanismus, takže je s prvotní verzí Enigmy kompatibilní (dokáže dešifrovat německé válečné depeše z počátku války). Kompatibilita není zajištěna pro pozdější verze Enigmy, které měly více scramblerů a jiné vnitřní zapojení. Program vznikl v rámci práce Dějiny kryptologie do soutěže SOČ.Order:12
Program: Evidenc.c
File exe: Evidenc.exe

Program for keeping the data records programmed in C, pointers allocation, alphabetical orderring of the names, etc.Order:13
Program: Evidenc.c
File exe: Evidenc.exe

Program for keeping the data records programmed in C, pointers allocation, alphabetical orderring of the names, etc.Order:14
fapa.pngProgram: Fapa.cHelp.cHelp.hMys.cMys.h
File exe: Fapa.exe
need: Egavga.bgiHelp.txtLitt.chrTrip.chr

The program presents the ways of mixing the colors. It's base on the following methods

Models used:
RGB - red, green, blue
CMY - cyan, magenta, yellow
HSV - Hue saturation value
HLS - Hue lightness valueOrder:15
Program: Friedman.pas
need: Fried.datFried_s.dat

Calculates friedman theory - test power for ferroalloy powder.Order:16
Author: Miroslav Černý
Program: Geo5.pas
File exe: Geo5.exe
File ubuntu: Geo5
need: Vypocet.txt

Program for compute bearing capacity of "base" ground according to STN 731001 a ENV 1997-1. Only for user who know the inputs parameters.Order:17
Author: Neznámy (ozvi sa mi)
Program: Global_phone.pas
File exe: Global_phone.exe

V skratke povedané je to telefónny zoznam s jednoduchým textovým menu, no zato má rozne funkcie ako vyhľadávanie, mazanie položiek, vkladanie a kopírovanie...Order:18
hlasuj.pngProgram: Hlasuj.pas
File exe: Hlasuj.exe
need: Egavga.bgiHlasuj.txt

Program slúži ako hlasovací stroj. Pri spustení sa zadá téma hlasovania. Postupne hlasujú jednotlivý zúčastnený. Nakoniec program vyhodnotí hlasovanie a zobrazí v peknom koláčovom grafe.Order:19
Author: Petr Koupý
web: koupy.net/programy.php

Program: Komprese.pas
File exe: Komprese.exe

Komprese dat pomocí Huffmanova kódování a Run-Length Encoding. Program nemá žádné uživatelské prostředí - ovládá se výhradně pomocí parametrů při volání z příkazového řádku. Algoritmus je vhodný zejména pro kompresy textu a bitmap. Celá implementace ovšem spoléhá na 8 bitové dělení dat, takže komprese nebude efektivní na text kódováný ve formátu Unicode a na více než 8 bitové bitmapy. Program vznikl jako zápočtový program předmětu Programování I. K programu je přiložen komentovaný zdrojový kód a malá sada testovacích dat.Order:20
lode.pngAuthor: Aleš Kučík
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Lode.pasHraci.pasMcrt01.pasMouse01.pasTmenu01.pas
File exe: Lode.exe
flow: Lode_popis.htm

Program pro hru LODĚ. Program by měl umožnit hru dvou protihráčů nebo i hru proti počítači. Každý hráč má dvě hrací plochy stejné velikosti. V levé ploše jsou rozmístěny hráčovy lodě, které si zde sám na začátku rozmístí, a v průběhu hry se zde ještě zobrazují zásahy a minutí. V pravé ploše se v průběhu hry zobrazují hráčovy zásahy a minutí. Vítězem se stává ten, kdo první zničí všechny protihráčovy lodě.


Pages: [1-10]  [actual]  [21-30]  [31-38]