Mathematics Pascal programs

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [actual]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-169]

Order:51
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Gonio.pas

Tabuľka goniometrických funkcií. Nad zadaným intervalom zobrazí sínus, cosínus, tangens.Order:52
Program: Graf.pas
File exe: Graf.exe

View 2D graph of function entered from keyboard. Analyze mathematical expression and calculated value for axes y. View up to 4 graph's at time.Order:53
Program: Hanojske_veze_resolve.pas
File exe: Hanojske_veze_resolve.exe

Program vyrieši a v grafickom režime presun hanojských veží a rešienie názorne vykreslí.Order:54
horner.pngProgram: Horner.pas
File exe: Horner.exe
need: Egavga.bgi

Program draws Horner's schema.Order:55
Program: Hrkocka.pas

Generate dice. Write random number 1..6. If you press keyb stopped.Order:56
ifk.pngProgram: Ifk.pas
File exe: Ifk.exe

Interpolation with Fergusons cube.Order:57
Program: Mc_school.pas
File exe: Mc_school.exe
Example: Input.txtAnswer.txt

Na medziškolskej matematickej súťaži, formov testou otázok bola zorganizovaná súťaž. Odpovedné hárky pre účastníkov boli čítané pomocou Optickeho spracovania výsledkov (OMR) a voľby boli konvertované do textového súboru.
Predstavte si že ste programátor. Idete vyvýjať počítačový program na čítanie všetkých súborových textových dát a produkovať detailne analýzy zo skúšok. Analýzy budú obsahovať.
  • celkový počet účastníkov, celkový počet škol, celkový počet účastníkov z každej školy
  • víťaza jednotlivých cien a víťaza za školu
  • otázky zanalyzujte s percentuálnym vyjadrením
  • zobrazte jasný vysledokOrder:58
Program: Interval.pas

Locate common interval from more intervals.Order:59
Program: Jednoducha_rovnica.pas
File exe: Jednoducha_rovnica.exe

Program rieši jednoduchú rovnicu. x=((a*a)-b)/cOrder:60
Author: Neznámy (ozvi sa mi)
Program: Kal.pas
File exe: Kal.exe

Tento program je jednoduchá kalkulačka.
Operacie: - sčítanie
- odčítanie
- delenie
- násobenie
- faktoriál


Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [actual]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-169]