Homework in Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
You find some needs, send me homework during mail. If it's easy try generator of homework.

Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [actual]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-200]  [201-242]

Order:41
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Dvojpole.pas
File exe: Dvojpole.exe

Výmena riadkov a stĺpcov v matici.Order:42
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Eratostenovo_sito.pas
File exe: Eratostenovo_sito.exe

Program na výpis prvočísel z intervalu medzi 1 a n. Napíše prvé prvočíslo 2 a vyčiarkne jeho všetky násobky, vypíše prvé nevyčiarknuté a vyčiarkne jeho násobky. Podobne postupuje ďalej, čo ostane sú prvočísla. Použije teda eratostenovo sito.Order:43
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Euler.pas
File exe: Euler.exe

Výpočet Eulerovej konštanty.Order:44
Author: Juraj ´RaptoR´ Daniš
Program: Euro_kalkulacka.pas
File exe: Euro_kalkulacka.exe

Program na prepočet korún na euro. Program na prepočet euro na koruny.Order:45
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Exchange.pas
File exe: Exchange.exe

Zámena valút + percento za manipulačný poplatok.Order:46
Program: Faktoria.pas
File exe: Faktoria.exe

Calculates the factor of a number. Use logarithm method. Very quickly.Order:47
Author: Andrej Muntag
Program: Faktorial3.pas
File exe: Faktorial3.exe

Jednoduchý program na vypočítanie faktoriálu ale len do 12. Potom sa dostáva do vysokých čísel, ktoré nedokáže spracovať.Order:48
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Fibonacciho_cisla.pas
File exe: Fibonacciho_cisla.exe

Koľko párikov zajacov budeme mať po jednom roku, ak platí. Na začiatku máme jeden pár, každému páru sa po mesiaci narodí vždy další pár a ostatný nezomierajú prirodzenou ani násilnou smrťou. Toto vyjadruje postupnosť čísel nazývaná Fibonaciho cisla, v ktorej každé nasledujúce číslo dostaneme ako súčet dvoch predchádzajúcich.

Platí : F0=0, F1=1, F2=1, F3=2, F4=3, F5=5, F6=8, F7=13, F8=21 ...Order:49
Program: Friedman.pas
File exe: Friedman.exe
need: Fried.datFried_s.dat

Program for compute Friedman testOrder:50
Program: Func.pas
File exe: Func.exe
flow: Func.gif

Calculates the sum of the multipication results. Function y = (1.5x + 13.5/x)/(2x-1) when x is interval <0,5> step is K=0,5.


Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [actual]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-200]  [201-242]