Homework in Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
You find some needs, send me homework during mail. If it's easy try generator of homework.

Pages: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-110]  [111-120]  [actual]  [131-140]  [141-150]  [151-200]  [201-242]

Order:121
Author: Juraj Pupák
Program: Objemihl.pas
File exe: Objemihl.exe

Program calculate surface and capacity of the pyramid.Order:122
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Obrat_text.pas
File exe: Obrat_text.exe

Slovo zapísané odzadu.Order:123
Program: Odzadus.pas
File exe: Odzadus.exe

Number (string) writes from the back.Order:124
Author: Juraj Pupák
Program: Opgula.pas
File exe: Opgula.exe

Program calculate surface and capacity of sphere.Order:125
valec.pngAuthor: Juraj Pupák
Program: Opvalec.pas
File exe: Opvalec.exe

Calculate capacity of cylinder.
Pre výpočet objemu válca platí vzťah π·r²·v
Pre výpočet povrchu válca platí vzťah 2·π·r·(r+v)

Description:
- r je polomer válca
- v je výška válca
- π je Ludolfovo číslo 3.14159

Program na výpočet π nájdete tu Pi.pas.Order:126
Program: Otoc.pas
File exe: Otoc.exe

Turns the number upside down.Order:127
Author: mersi
Program: Par_nepar.pas
File exe: Par_nepar.exe
flow: Par_nepar.jpg

Program pre načítanie N čísel a ich následne vypísanie v tabuľke. Záporné nepárne, záporné párne, kladné párne, kladné nepárne.Order:128
Program: Parne.pas
File exe: Parne.exe

Writes only even number from interval (a,b).Order:129
Program: Parne2.pas
File exe: Parne2.exe

Writes only even number from interval (a,b). Don't use FOR.Order:130
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Pas_trojuholnik.pas
File exe: Pas_trojuholnik.exe

Vykreslí Pascalov trojuholník.


Pages: [1-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-110]  [111-120]  [actual]  [131-140]  [141-150]  [151-200]  [201-242]