Homework in Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
You find some needs, send me homework during mail. If it's easy try generator of homework.

Pages: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [actual]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-242]

Order:141
Program: Poilinp.pasPoilinu.pas
File exe: Poilinp.exePoilinu.tpu
need: Angeom02.tpuUninout.tpuEgavga.bgi
flow: Poilin.docAmater.txt
Example: Angeom02.pasUninout.pas

For units AnGeom02 (algebraics geometry) make function Distance_LP. This function compute distance between point and line.

FUNCTION Distance_LP(Line1:TLine; bodA:TPoint): Real;Order:142
Program: Pole_cis.pas
File exe: Pole_cis.exe
need: Pole_cis.txt

Z textového súboru ktorý obsahuje iba celé čísla. Určí počet párnych čísel, ktoré su druhými mocninami nepárnych čísel, a čísel ktoré sú dvojnásobkom nepárnych čísel.Order:143
Program: Polecopy.pas
File exe: Polecopy.exe
flow: Polecopy.gif

Make the program for switches array A to B when A(1) switch toB(n), A2 switch toB(n-1).Order:144
Author: Juraj Pupák
Program: Poleznak.pas
File exe: Poleznak.exe

Write even chars from string.Order:145
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Ponorka.pas
File exe: Ponorka.exe

Ponorka sa pohybuje pod hladinou stojatej vody rýchlosťou v m/s. Jej čelná plocha S=5m^2 a tvarový súčiniteľ c=0.17.Pri pohybe musí ponorka prekonávať odpor vody Fv=Ro*v^2*c*S/2 newtonov, kde Ro=1000kg/m^3 je hustota vody. Naprogramovaná funkcia Fv(v) vyjadruje závislosť sily Fv od rýchlosti v (podprogram typu FUNCTION).

Zostavte program, ktorý
  • vytvorí vektor rýchlosti Vektor_v=(v[1],v[2],...,v[11]), kde v[i]=1+0.5(i-1), i=1,2,...,11 ;
  • k vektoru rýchlosti vypočíta zodpovedajúci vektor síl Vektor_F=(F[1],F[2],...,F[11])( F[i]=Fv(v[i]), použite pripravený podprogram) a vektor výkonov Vektor_P=(P[1],P[2],...,P[11]), kde P[i]=F[i].v[i].

Všetky tri vektory treba vypísať. V programe použite aspoň jeden podprogram typu PROCEDURE.Order:146
Author: Juraj Pupák
Program: Postcise.pas
File exe: Postcise.exe

Determine index minimal member in array of number.Order:147
Program: Postup.pas
File exe: Postup.exe

Calculates the number, the average and the addition of positive values.Order:148
Program: Postupka.pas
File exe: Postupka.exe

Finds out how many negative and positive numbers are there in the sequence numbers.Order:149
Author: Juraj Pupák
Program: Postupno.pas
File exe: Postupno.exe

Determine minimal, maximal number of sequence.Order:150
Program: Postupnost.pas

Program naplní pole A číslami 1,1,2,2,3,3,4,4,...50,50 a vypíšte ho na obrazovku 20 čísel do riadku. Čísla deliteľné 7 píše modrou farbou.


Pages: [1-50]  [51-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [actual]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-242]