Homework in Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
You find some needs, send me homework during mail. If it's easy try generator of homework.

Pages: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-210]  [211-220]  [actual]  [231-240]  [241-242]

Order:221
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Triedenie_vyberom.pas
File exe: Triedenie_vyberom.exe

Program na zostupné usporiadanie číselného poľa triedením výberom podľa maxima alebo minima (vzostupne).Order:222
Author: Juraj Pupák
Program: Trojuhol.pas
File exe: Trojuhol.exe

Determine triangle. Equilateral, isosceles, right-angled or incorrect triangle.Order:223
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Txtretazec.pas
File exe: Txtretazec.exe

Program predvedie prácu s txt súborom, v ktorom bude hľadat požadované meno, aspoň čiastočne zadané zo vstupu, po zadaní vstupu, program vráti číslo riadku, v ktorom sa nachádza dané meno, vypíše meno a číslo telefónu, inak vypíše oznam, že dané meno sa v súbore nenachádza, ako txt súbor môže byť použitý aj zdroják.Order:224
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Uroky.pas
File exe: Uroky.exe

Program na výpočet úrokov.Order:225
Author: Ludovit Mydla
Program: Vaha.pas
File exe: Vaha.exe

Calculate your excess weight or anorexia.Order:226
valec.pngProgram: Valec.pas
File exe: Valec.exe
flow: Valec.gif

Calculate capacity of cylinder.
Pre výpočet objemu válca platí vzťah π·r²·v
Pre výpočet povrchu válca platí vzťah 2·π·r·(r+v)

Description:
- r je polomer válca
- v je výška válca
- π je Ludolfovo číslo 3.14159

Program na výpočet π nájdete tu Pi.pasOrder:227
Author: Juraj Pupák
Program: Vazit.pas
File exe: Vazit.exe

This program determine must heavy weight of boys.Order:228
Author: Peter
Program: Veta.pas
File exe: Veta.exe

Program roll entered text from right to left on screen.Order:229
Author: Juraj Pupák
Program: Vymenaho.pas
File exe: Vymenaho.exe

Generate 200 numbers and switch 2 number in array.Order:230
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Vytah.pas
File exe: Vytah.exe

Calculate lifting capacity. Input number of people who enter.


Pages: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-210]  [211-220]  [actual]  [231-240]  [241-242]