Mathematics Pascal programs

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [actual]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-169]

Order:31
Author: Marián Šagát
Program: Determinant_s.pas
File exe: Determinant_s.exe

Výpočet determinantu do 10. stupňa (vlastne ľubovoľného stupňa, ten určuje len koštanta zadaná vo vzoráku, volil som 10). Výpočet spočíva v upravení štvorcovej matice na horno-trojuholníkový tvar, z ktorého sa determinant ľahko určí.Order:32
Author: Unknown - please send me mail
Program: Div_mod.pas
File exe: Div_mod.exe

In this program user enters 2 numbers and program finds the answer with the reminder.Order:33
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Dokoncisla.pas

Program určí či číslo je dokonalé číslo.Order:34
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Dve_cisla.pas

Program na určenie súčtu, súčinu, rozdielu, podielu dvoch daných čísel s voľbou operácie.Order:35
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Dvojpole.pas

Výmena riadkov a stĺpcov v matici.Order:36
koupy_enigma_screen.pngAuthor: Petr Koupý
web: koupy.net/programy.php

Program: Enigma_crypter.pas
File exe: Enigma_crypter.exe
Example: Enigma_crypter.zip

Program slouží k šifrování a dešifrování textu pomocí šifry Enigma používané během druhé světové války. Konkrétně se jedná o základní verzi se třemi scramblery, kterou na začátku války používaly jednotky Wehrmacht a Luftwaffe. Program používá stejný vnitřní mechanismus, takže je s prvotní verzí Enigmy kompatibilní (dokáže dešifrovat německé válečné depeše z počátku války). Kompatibilita není zajištěna pro pozdější verze Enigmy, které měly více scramblerů a jiné vnitřní zapojení. Program vznikl v rámci práce Dějiny kryptologie do soutěže SOČ.Order:37
Program: Eratost.pas
File exe: Eratost.exe

Program compute prime number using eratosthen sieve. Algorithm assembler use. Result save to eratost.dat.Order:38
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Eratostenovo_sito.pas

Program na výpis prvočísel z intervalu medzi 1 a n. Napíše prvé prvočíslo 2 a vyčiarkne jeho všetky násobky, vypíše prvé nevyčiarknuté a vyčiarkne jeho násobky. Podobne postupuje ďalej, čo ostane sú prvočísla. Použije teda eratostenovo sito.Order:39
Author: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Euler.pas

Výpočet Eulerovej konštanty.Order:40
Author: Juraj ´RaptoR´ Daniš
Program: Euro_kalkulacka.pas
File exe: Euro_kalkulacka.exe

Program na prepočet korún na euro. Program na prepočet euro na koruny.


Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [actual]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-169]