Mathematics Pascal programs

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [actual]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-169]

Order:71
Program: Mapa.pas
flow: Mapa.jpg

Calculates original distance when know gauge and distance on the map.Order:72
Author: Rop
Program: Matematika.pas
File exe: Matematika.exe

Komplexný program ktorý preskúša z matematických vzorcov.Order:73
Author: Unknown - please send me mail
Program: Mathspro.pas
File exe: Mathspro.exe

In this program a set of questions are asked and user has to find the correct answers.Order:74
matica_otoc.pngProgram: Matica_otoc.pas
File exe: Matica_otoc.exe

Program rotate square matrix by 90 degrees.Order:75
Author: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Matice.pas
File exe: Matice.exe

Program calculate sum of tree matrix. Request 3 matrix with MxN and write mutual sum.Order:76
Program: Matice2x.pas
File exe: Matice2x.exe

Program multiple 2 matrices.Order:77
Author: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Matika_test.pas
File exe: Matika_test.exe

Program zkouší uživatele z matematických příkladů Sčítaní, odečítaní, násobení, umocnování. Z testování vypočte známku.Order:78
Program: Max.pas

Writes out the maximum number out of the three given numbers.Order:79
Program: Max_cifra.pas
File exe: Max_cifra.exe

Určí maximálnu cifru zo zadaného čísla.Order:80
Program: Maximal.c

Found maximal negative number from sequencce.


Pages: [1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [actual]  [81-90]  [91-100]  [101-150]  [151-169]